Nepřesné informace zveřejněné v TV Nova (Ordinace v růžové zahradě) 29. 1. 2013

Vytvořeno: 15. 2. 2013 Poslední aktualizace: 15. 2. 2013

Televize Nova vysílala dne 29. 1. 2013 nový díl seriálu Ordinace v růžové zahradě. V jedné ze scén lékařka ve své ordinaci v reakci na přání pacientky o předepsání levnější varianty léku pacientku poučila, že levnější varianty léku neexistuje a nabídla jí, že lék objedná do ordinace do komisního prodeje a vydá jej pacientce, která jej bude moci zaplatit, až bude mít peníze.

Tento způsob výdeje, který není v souladu se zákonem o léčivech. Lékař je osobou, která není oprávněna jakýmkoliv způsobem vydávat léčivé přípravky, neboť to je forma činnosti, která náleží výlučně lékárně. Současný systém poskytování zdravotních služeb je založen na pevném rozdělení rolí mezi lékaře a lékárníka, kdy lékař léčivé přípravky předepisuje (§ 80 an. zákona o léčivech) a lékárník je vydává (§ 82 an. zákona o léčivech). Tímto způsobem je zajištěno, že lékař nebude osobně zainteresován na preskripci konkrétních léčivých přípravků a rovněž, že se nebude muset starat o jejich správné skladování a evidenci. Navíc za situace, kdy je v ČR bez mála 60 000 registrovaných léčivých přípravků, je i z kapacitních důvodů lékař omezen v zajištění odpovídajícího výběru a tedy individualizace farmakoterapii pro každého pacienta. Zkušenosti z oblasti dozoru jednoznačně indikují, že lékaři, kteří se takového protiprávního jednání dopouštějí, prokazatelně svým pacientům předepisují a vydávají pouze léčivé přípravky, které mají „skladem“ u sebe v ordinaci. Tímto způsobem je však pacient omezen jak ve výběru nejvhodnějšího léčivého přípravku ze stránky odborné, tak ze stránky finanční, neboť není možné realizovat např. tzv. generickou substituci, tedy záměnu léčivého přípravku za jeho levnější variantu, která může probíhat pouze v lékárně.

Jste spokojeni s obsahem této stránky?