Nemocnice není vězení. Zbraň může pacientovi přinést i návštěva, říká ke střelbě na Vinohradech ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 11. 3. 2019 Poslední aktualizace: 11. 3. 2019

Datum vydání: 11. 3. 2019
Zdroj: ČRo Radiožurnál
Autor: Vladimír Kroc


Střelba ve vinohradské nemocnici se nedala předvídat. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podle něj tak nejde o systémový problém, a proto není na místě přijímat širší opatření. Pacient si podle ministra přinesl zbraň v osobních věcech. A dodal, že není možné prohlížet věci každého pacienta. Nemocnice totiž podle něj není vězení.

Pane ministře, bude váš resort nějak reagovat na události ve vinohradské nemocnici v tom smyslu, že začne uvažovat o opatřeních?
Nemyslím si, že je na místě přijímat nějaká širší opatření. Samozřejmě budeme o tomto incidentu komunikovat s nemocnicí a ostatními řediteli. Skutečně bych ale řekl, že to byl ojedinělý incident, kriminální čin, kterému nešlo dopředu nikterak zabránit ani ho nijak předvídat. Pacient byl hospitalizován tři týdny a poté spáchal tento čin. Nebyl nikterak psychicky diagnostikován, že by měl psychiatrickou diagnózu. Je to velmi tragické, ale nemyslím si, že to ukazuje na systémový problém.

Ředitel nemocnice Robert Grill Radiožurnálu řekl, že zvýšit bezpečnostní opatření už nelze. Nemocnice totiž musí být neustále přístupná případným pacientům. To je logický argument. Na druhou stranu jak ale ochránit pacienty a návštěvníky před případným agresorem?
Pravdou je, že každá nemocnice by měla mít zpracovánu určitou analýzu a bezpečnostní studii areálu nemocnice. Ministerstvo má dokonce program ochrany měkkých cílů na základě usnesení vlády. Zrovna nedávno jsme schvalovali program, na který jde asi 32 milionů korun. A je určen pro velké, krajské a okresní nemocnice. Každá nemocnice by v tomto směru měla mít jednak proškolený zdravotní i bezpečnostní personál v oblasti ochrany a bezpečnosti pro případ, že dojde k teroristickému útoku a podobně. Měla by mít analýzu situací a tak dále. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na tato školení a analýzy čerpala dotaci asi 2,7 milionu korun. Takže nemocnice by na toto měly být připraveny. To jsou ale útoky zvenčí, teroristický útok a podobně. Pokud ale pacient zkrátka není nikterak diagnostikován jako nebezpečný, je na standardním oddělení a spáchá takovýto čin, tak to se skutečně nedá předvídat. I debata, jak se tam mohla dostat zbraň, je jasné, že si ji vzal v osobních věcech. A pokud bychom tomuto chtěli zabránit, tak bychom museli každého pacienta prohlížet, prohlížet mu osobní věci, a to si opravdu nedokážu představit.

A neměli by být přece jen pacienti při nástupu podrobeni zevrubné kontrole?
Myslím, že nikoli, byl by to přílišný zásah do osobnostních práv. Samozřejmě pokud jsou oddělení s určitým režimem, třeba oddělení psychiatrické, tak je situace zcela odlišná. Pacienti tam mají nějaká omezení z hlediska toho, jaké věci mohou mít s sebou. To je úplně jiný případ. Pokud jde ale o standardní oddělení, tak si musíme uvědomit, že každý rok probíhají desítky tisíc hospitalizací. A prohlížet každého pacienta, prohlížet mu osobní věci, není kvůli jednomu incidentu, který je skutečně zcela ojedinělý, namístě.

A je rozdíl mezi soukromým a státním zdravotnickým zařízením? Pokud by preventivní opatření nešla udělat ve státních nemocnicích, může to jít v soukromých? Bylo by to na jejich libovůli?
V tomto směru není žádný rozdíl, jestli je to státní, nebo soukromá nemocnice. Samozřejmě záleží na každém, jaká opatření si v tomto nemocnice nastaví. Bezesporu každá nemocnice má pravidla, se kterými jsou pacienti seznamováni, když jsou přijati k hospitalizaci. Podepisují třeba nějaký řád nemocnice. Pokud ale vím, tak žádná nemocnice neprovádí osobní prohlídky pacientů při jejich přijetí k hospitalizaci.

A jak je to jinde v Evropě? Fungují tam nějaká preventivní opatření, nějaké kontroly?
Nemám tyto informace. Ale pokud jsem měl možnost navštívit nemocnice, tak si nemyslím, že by to byl nějaký plošný trend, že by to nemocnice prověřovaly. Je třeba si uvědomit, že pacient je standardní občan, není to zkrátka vězeň, který jde do věznice. Není tam zavřený, může se svobodně pohybovat, může chodit z nemocnice ven, chodí za ním návštěvy a podobně. Režim v nemocnici je v tomto směru velmi volný a myslím, že to je tak správně, a nikdo, třeba na návštěvě, by nechtěl, aby byl prohlížen, protože by také pacientovi mohl přinést nějakou zbraň.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?