Nemocnice dnes přijmou další ukrajinské pacienty

Vytvořeno: 6. 3. 2014 Poslední aktualizace: 6. 3. 2014

Do České republiky dnes v odpoledních hodinách (předpokládaný přílet v cca 16:00) dorazí dalších přibližně 15 zraněných z Ukrajiny. Pokračuje tak program MEDEVAC, v rámci kterého bylo 27. února 2014 ve večerních hodinách do tří pražských nemocnic převezeno 27 pacientů.

„Rád bych poděkoval všem nemocnicím a zdravotníkům za vstřícnost a profesionalitu, se kterou se postarali o první skupinu zraněných. Nepochybuji, že stejně dobře bude postaráno o nově příchozí pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ústřední vojenská nemocnice přijala celkem 8 těžce zraněných pacientů, kteří byli podle typu a rozsahu poranění umístěni na odborná pracoviště a podstoupili potřebná diagnostická vyšetření. Pečují o ně týmy odborníků na neurochirurgické klinice, na chirurgické klinice, na klinice traumatologie, na ORL klinice a na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pacienti jsou v současnosti v infekčním režimu. Jejich stav je stabilizovaný, pouze jeden pacient je nadále napojen na plicní ventilaci.

Ve Fakultní nemocnici v Motole je hospitalizováno 11 pacientů, z toho jeden nezletilý. Z dospělých jsou v tuto chvíli 3 po chirurgických operacích, 1 po ORL operaci. Ostatní podstupují antibiotickou léčbu a jsou sledováni. Zdravotní stav je u všech pacientů stabilizovaný, nejdelší hospitalizaci si vyžádá stav 16letého chlapce.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici se léčí 8 ukrajinských pacientů, z toho 6 na I. chirurgické klinice a 2 na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie. U 5 pacientů je zdravotní stav stabilizovaný, vážnější stav přetrvává u tří pacientů, u kterých byla zjištěna nosokomiální infekce resistentní na běžná antibiotika. S plánovanými chirurgickými výkony se vyčkává až do zaléčení infekce a zhojení měkkých tkání. „Jsme rádi, že jsme ukrajinským pacientům mohli pomoci a že díky naší péči je stav několika z nich již natolik dobrý, že se uvažuje o jejich propuštění do ambulantní léčby,“ říká Dana Jurásková, ředitelka VFN v Praze.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?