Nejvíce osob trpících podvýživou jsou senioři a pacienti v nemocnicích

Vytvořeno: 27. 10. 2021 Poslední aktualizace: 27. 10. 2021

Malnutrice je stav podvýživy, který se týká hlavně seniorů a pacientů s chronickými a onkologickými onemocněními. V nemocnicích se malnutrice vyskytuje velmi často: 30 % pacientů při přijetí vykazuje známky hrozící nebo již rozvinuté malnutrice a dalších 10 až 15 % pacientů se dostane do rizika během hospitalizace v souvislosti s onemocněním. Nejběžnějším příznakem je neúmyslný úbytek hmotnosti, nechutenství a ztráta energie. K zvrácení negativního vývoje nutričního stavu mohou přitom stačit jednoduché změny cílené ke zvýšení příjmu stravy, které naleznete v rámci programu rizikamalnutrice.cz.  

Ve spolupráci s předními odborníky se nám podařilo značně posunout dopředu oblast výživy. V minulém roce jsme se zaměřili na zvyšování kvality nemocniční stravy a výsledky jsou viditelné v řadě nemocnic. Společně s tím se nyní věnujeme také vyhledávání osob s nutričním rizikem, a to nejenom v nemocnicích. Letos poprvé se proto zapojujeme i do mezinárodního Týdne rizik malnutrice, kdy se snažíme na toto téma upozornit širokou veřejnost. Byl spuštěný nový web rizikamalnutrice.cz, kde si může každý jednoduše a z pohodlí domova díky kalkulačce zjistit, jak zlepšit stav výživy vlastní nebo svých blízkých,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Nejběžnějším příznakem možného vzniku malnutrice je neúmyslná ztráta hmotnosti během posledních 3 až 6 měsíců. Dalšími příznaky mohou být ztráta chuti k jídlu, stálý pocit únavy, ztráta energie, snížená schopnost vykonávat běžné aktivity, letargie a deprese. Malnutrice může být těžko rozeznatelná, obzvláště u osob, které trpí nadváhou nebo obezitou. Senioři jsou z hlediska rizika malnutrice jednou z nejohroženějších skupin společnosti. Včas nerozpoznaná a neléčená malnutrice vede u seniorů ke ztrátě pohyblivosti, soběstačnosti, k opakovaným infekcím, zápalům plic a řadě dalších potíží. K úspěšnému vyléčení často postačí malé úpravy ve stravě, kdy jsou jídla nutričně obohacena, aby bylo dosaženo většího příjmu energie a živin. Ke stavu malnutrice může dojít pomalu a postupně, proto bývá problematické ji odhalit již v počátečním stadiu. 

Pokud je pacient hospitalizován, předcházení rizika malnutrice pomáhají i změny v systému nemocničního stravování a organizace nutriční péče, které jsou zaváděny podle nových standardů. Do stravování v nemocnicích se zapojují i špičkoví kuchaři, prostory stravovacích provozů se postupně modernizují a pacienti, kteří jsou na tuto stravu odkázaní, jsou s lepší a kvalitnější stravou spokojenější. 

Budeme dále propojovat zkušenosti z nemocnic a prezentovat příklady dobré praxe, a také pracovat na odstraňování systémových překážek, zejména na navyšování počtu nutričních terapeutů v nemocnicích, „doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

V nemocnicích bude vyvrcholením kampaně Týden rizik malnutrice již tradiční jednodenní audit nutriční péče pod názvem Nutriční den, který proběhne ve čtvrtek 4. listopadu 2021, kdy se české nemocnice zapojí do mezinárodního projektu zjišťování stavu výživy a nutriční péče u pacientů ve zdravotnických lůžkových zařízeních a u klientů pobytových zařízeních sociálních služeb. 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?