Nejvíce dětských úrazů zaznamenáváme v létě, častěji se zraní chlapci

Vytvořeno: 2. 7. 2015 Poslední aktualizace: 2. 7. 2015

V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých. Zvláště v letním období je výskyt zranění četnější, například v červnu počet úrazů oproti prosinci v průměru naroste o 1201 případů. „V roce 2014 se zranilo celkem 30 706 dětí, z čehož bohužel došlo k 112 úmrtím,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Dobrá zpráva ale je, že počet dětských úmrtí následkem úrazů se v posledních letech snižuje. Znovu ale apeluji na rodiče, aby zejména při sportech dbali na prevenci a dávali dětem ochranné pomůcky, jakými jsou různé chrániče a přilby a aby nenechávali malé děti na hřištích bez dozoru. Pozor je ale třeba dávat i v domácím prostředí, vysoké procento úrazů se stane právě tam.“  

Počty dětských úrazů se v posledních letech pohybují od 31 866 v roce 2010, přes 30 214 v roce 2011 a 30 200 v roce 2012, v roce 2013 jich pak bylo zaznamenáno 29 423 a v roce loňském 30 706. Chlapci se přitom zraní častěji než dívky, a to o 18,1 %. K úrazům nejčastěji dochází při dopravních nehodách, při různých pádech, ale také následkem  popálení nejčastěji vroucí tekutinou. Průměrně nejvíce úrazů se ročně stane  ve Středočeském kraji (3642), dále v kraji Moravskoslezském (3393) a Jihomoravském (3038).

„K evidenci dětských úrazů používáme od roku 2008 Národní registr dětských úrazů, který je aktuálně jedním ze zákonem definovaných zdravotnických registrů a bude sloužit jako monitorovací nástroj skutečné situace kolem zraněných pacientů,“ uzavírá Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

 

Desatero prevence dětských úrazů

 

1.                    Znalost příčin, mechanizmů a následků úrazů

          Na podkladě zdravotnických dat o počtu, závažnosti úrazů a věkovém rozložení úrazovosti

2.                    Znalost rizik v prostředí kde se děti pohybují

3.                    Dohled nad dětmi ze strany dospělých

4.                    Výchova k ochraně zdraví

5.                    Používání ochranných pomůcek

6.                    Bezpečnost prostředí

7.                    Vzdělávání veřejnosti, rodičů, pedagogů a zdravotníků v prevenci úrazů

8.                    Podpora preventivních projektů, kampaní a aktivit

9.                    Sekundární prevence – kvalita ošetření a následné péče

10.                  Terciární prevence – návrat k běžným životním aktivitám

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?