Nedostatek lékařů nelze vyřešit jen lusknutím prstů, komentuje aktuální situaci Adam Vojtěch

Vytvořeno: 2. 11. 2018 Poslední aktualizace: 2. 11. 2018

Datum vydání: 2. 11. 2018
Zdroj: MF DNES
Autor: Adam Vojtěch


Jedním z nejpalčivějších problémů, které z pozice ministra zdravotnictví denně řeším, je nedostatek lékařů a zdravotních sester. Personální situace ve zdravotnictví byla ze strany mých předchůdců nepochopitelně ignorována. Po mém nástupu bylo třeba začít věc neodkladně řešit. S ohledem na stárnutí populace lékařů a s vědomím, že každý rok při přijímacím řízení na lékařské fakulty zůstane přes dva tisíce úspěšných uchazečů takzvaně pod čarou, bylo logické připravit spolu s resortem školství jedenáctiletý akční plán na navýšení počtu mediků a učitelů. Lékařské fakulty díky němu dostanou v letech 2019–2029 téměř 7 miliard korun, které jim umožní zvýšit kapacitu o 15 procent a navýšit platy učitelům. 
Aktuálně také analyzujeme možnost výsluh nebo předčasný odchod do důchodu pro sestry, u kterých je situace nejkritičtější. Důležitým faktorem je i reforma primární péče, která posílí roli praktických lékařů, a tím zvýší atraktivitu této profese. Zajistí i lepší organizaci zdravotní péče a odlehčí přetíženým nemocnicím a jejich personálu. Kromě toho jsme zdravotníkům výrazně snížili administrativu a hodláme v tom pokračovat. Pracujeme na elektronizaci zdravotnictví, která jim dál ulehčí práci. 
Jednou z mých priorit je lepší dostupnost péče v regionech, kde se lidé potýkají s nedostatkem lékařů. Mapujeme situaci regionálního zdravotnictví, potřeby krajů a problematické oblasti, které vyžadují pozornost. Dostupnost péče v krajích je podporována také skrze dotační programy. 
Praktičtí lékaři mohou aktuálně například žádat o dotaci 500 tisíc korun na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta a na zajištění vybavení, stomatologové zase o příspěvek až do výše 1,2 milionu na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. 
Nezanedbatelnou součástí všech opatření je samozřejmě finanční podpora. Do zdravotnictví půjde příští rok historicky nejvíce peněz, což umožní výrazný růst platů. Sanitářům, sestrám a mladým lékařům vzroste tarifní plat minimálně o 7 procent. Sestrám ve směnách, u nichž je personální situace nejpalčivější, se navíc zvyšuje příplatek za směnnost o 5 tisíc, celkově si tak přilepší o 22 procent. Peníze tedy v systému jsou a nyní je na ředitelích nemocnic, aby je zacílili tam, kde je to nejvíce potřeba. 
Personální krize ve zdravotnictví je dlouhodobým strukturálním problémem, který vyžaduje komplexní řešení. Nelze ho vyřešit lusknutím prstů ani situaci zlepšit ze dne na den. Každý den však na ministerstvu usilujeme o to, abychom odchody lékařů a sester mimo obor i demografický vývoj a jeho predikované konsekvence odvrátili či alespoň zmírnili.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?