Národní zdravotnický informační systém schválil Senát

Vytvořeno: 21. 4. 2016 Poslední aktualizace: 21. 4. 2016

Senátem prošel návrh zákona o zdravotních službách, který vymezí přesný rámec pro fungování Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

„Tato norma  je naprosto základní podmínkou změny českého zdravotnictví, abychom mohli na základě fundovaných dat a analýz plánovat kapacity, řídit kvalitu zdravotní péče a toky financí v českém zdravotnictví. S pomocí NZIS zjistíme přesně, kolik nás stojí konkrétní diagnóza, kolik stojí konkrétní věková skupina v této diagnóze – tedy co je dražší a co je efektivnější,“ vysvětluje podstatu věci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 „NZIS je takový obrovský reflektor do toku financí v českém zdravotnictví, zajistí skutečnou transparentnost. Bez něj bychom nemohli zajistit nový systém úhrad lůžkové zdravotní péče DRG restart, reálně kontrolovat kvalitu zdravotní péče a informovat o ní poskytovatele i plátce, dávat relevantní data o počtu zdravotnického personálu podle regionu a odbornosti a personál plánovat. NZIS znamená také výrazné snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků, kteří zatím opakovaně vyplňují tuny formulářů již jinde existujícími údaji,“ vysvětluje ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Podstatnou součástí debaty bylo i zabezpečení dat a ochrana osobních údajů. Vše probíhalo pod pečlivým dohledem Úřadu na ochranu osobních údajů. O zabezpečení dat NZIS hovoří následující: NZIS funguje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Je významným informačním systémem dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. ÚZIS ČR má vedle toho svůj systém řízení bezpečnosti informací certifikován podle normy ISO/IEC 27001:2013. Toto vše dohromady znamená zcela špičkové zabezpečení ochrany osobních údajů. Vyšší standard v ČR není znám.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?