Národní rada pro duševní zdraví nově působí pod Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 13. 12. 2022 Poslední aktualizace: 13. 12. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek svolal zasedání Národní rady pro duševní zdraví (NRDZ), v rámci které pokračují jednání o reformě péče o duševní zdraví. Výkonným místopředsedou rady se stal místopředseda České psychiatrické společnosti ČLS JEP prof. Tomáš Kašpárek.

„Reforma péče o duševní zdraví se značně posunula. Teď nás čeká zásadní výzva, kterou je péče o dětské pacienty. Aktivity reformy je nutné velmi intenzivně koordinovat se zástupci krajských a obecních samospráv,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zdůraznil, že zasedání rady i činnost jednotlivých resortů v této oblasti musí být konstruktivní a přinášet jasná řešení.

Rada se bude scházet minimálně čtyřikrát ročně. Pro návrh konkrétních řešení bude zapojovat v pracovních skupinách potřebné odborníky i mimo své členy. Aby bylo dostatečně zajištěno akcentování názorů a potřeb lidí se zkušeností s duševním onemocněním, vznikne zároveň platforma organizací sdružujících tyto osoby. Ta bude moci nominovat zástupce do pracovních skupin ve všech resortech, které budou řešit problematiku duševního zdraví. Nově bude zřízena i meziresortní skupina pro zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí, která by měla připravit návrhy pro jednotlivé resorty, jak zajistit dostupnost kvalitních preventivních nebo terapeutických služeb.

V oblasti reformy péče o duševní zdraví se rada zaměří především na nastavení sítě zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné, financování center duševního zdraví a bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Na prvním jednání jednotlivé resorty navíc prezentovaly své další aktivity v oblasti duševního zdraví, zejména pak problematiku ochranného léčení, podpůrných aktivit ve školství nebo rozvoj sociálních služeb pro podporu duševně nemocných. Zasedání proběhlo v úterý 6. prosince.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?