Národní imunizační komise vítá parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku

Vytvořeno: 13. 9. 2011 Poslední aktualizace: 13. 9. 2011

Národní imunizační komise (NIKO), poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro oblast očkování, se na svém dnešním zasedání zabývala nepravdivými informacemi, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a parlamentním návrhem na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Národní imunizační komise uvítala parlamentní návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro mladé dívky ve věku 13 až 14 let. Tento návrh je zcela v souladu s doporučeními NIKO z ledna tohoto roku a odpovídá evropským trendům v očkování. Obě používané vakcíny proti HPV infekci prošly extenzivním klinickým hodnocením a jejich bezpečnost byla mnohokrát ověřena. Jedná se o moderní preventivní vakcíny, jejichž používání povede v budoucnosti ke kontinuálnímu snižování ekonomické zátěže spojené s léčbou rakoviny děložního čípku.
 
Stanovisko NIKO vychází z doporučení pěti odborných lékařských společností, které považují toto očkování za jedno z prioritních a doporučují jeho zařazení do národního imunizačního schématu právě pro tuto věkovou kategorii dívek. Data o bezpečnosti vakcín vychází z klinických hodnocení v řadě zemí světa i ze studie, která byla provedena v České republice.
 
Komise na svém zasedání vyjádřila zároveň znepokojení nad prezentováním nepravdivých informací, které se v posledních dnech objevily v některých sdělovacích prostředcích, a jejich vydáváním za informace od odborníků pro oblast očkování. Členové Národní imunizační komise jsou připraveni zodpovědět mediím jakékoliv otázky z oblasti očkování. Svou nezávislost musí deklarovat podpisem konfliktu zájmů, kde stvrzují, že nemají žádné vazby na výrobce očkovacích látek. Text této deklarace je také veřejně přístupný.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?