Náměstkyně ministra Helena Rögnerová byla hostem pořadu Pro a proti

Vytvořeno: 10. 4. 2019 Poslední aktualizace: 10. 4. 2019

Datum vydání: 9. 4. 2019
Zdroj: ČRo Plus


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Zdravotní sestry v domácí péči jsou ve stávkové pohotovosti a varují, že jestli se nezmění současný způsob financování jejich práce, zhroutí se celý dosavadní systém péče o pacienty v domácím prostředí. Poskytovatelé této péče upozorňují na údajně nespravedlivou regulaci zdravotních pojišťoven, které jim zpětně odmítají proplácet část odvedených výkonů a tím zůstávají velmi nízké ne jen mzdy zdravotních sester, ale nedostává se údajně ani na potřebný materiál nebo techniku. Požadují proto mimo jiné doplatit zhruba 30 milionů korun, které pojišťovny odmítly vydat za domácí zdravotní péči v minulých dvou letech. Naše pozvání přijali náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění ministra zdravotnictví Helena Rögnerová, dobrý den. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Dobrý den. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika Ludmila Kučerová, dobrý den. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Dobrý den. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Dámy, první otázka je stejná pro obě z vás, a požádám o krátkou odpověď na ní, protože vše si rozebereme podrobněji poté, paní Kučerová, podle vás je tedy třeba, aby se ten systém financování zdravotní péče v domácím prostředí radikálně změnil, protože jinak hrozí kolaps? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Myslím si, že ano. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tedy to, že by mohlo vše skončit, že by pacienti nemuseli mít péči, to podle vás je ve hře? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
To je zcela reálná skutečnost, proto jsme taky vstoupili do stávkové pohotovosti. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Stejná otázka pro paní Rögnerovou? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Já si to nemyslím, že by hrozil kolaps, protože všechny segmenty si stěžují a my přitom žijeme v době nejvyššího nárůstu úhrad, máme 25 miliard navíc pro letošní rok, pro příští rok čekáme 20 miliard navíc, takovéto nárůsty nebyly ani před krizí. My se je snažíme nějakým způsobem rozdělit a teď bude probíhat dohodovací řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli, tak uvidíme, co z toho vzejde, ale rozhodně není nyní ve zdravotnictví krize. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Paní Kučerová, jak to vysvětlit, že úhrady se podle paní náměstkyně Rögnerové zvyšují a historicky, že teď hrozí zdravotní sestry v domácí péči, že by jejich práce mohla definitivně skončit, protože je málo peněz? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Je to dáno tím, že segment domácí zdravotní péče byl dlouhodobě opomíjen, je třeba si uvědomit, že předchozí i ministři zdravotnictví nepodporovali domácí péči, ale naopak preferovali nemocnice. Vezměte si jenom fakt, že cena bodu, která byla v roce 2009 korunu 11, nyní máme v letošním roce za korunu 0,5. V loňském roce byla za korunu 0,2 a při letošním dohodovacím řízení nám byla nabídnutá cena za bod koruna 0,7. To jsou tak nepatrné nárůsty, že z nich skutečně nemůže ta domácí péče přežít. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Jinými slovy říkáte paní Kučerová, že se pojišťovny dohodnou snáz s nemocnicemi a lidi, kteří zdravotnické úkony provádějí v domácím prostředí, tak ti potom mají horší podmínky? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Je to zajímavé, pro letošní rok vlastně smluvní politika VZP deklaruje, že bude preferovat následnou dlouhodobou péči a domácí péči, ale zatím jsme viděli pouze tyto sliby na papíře, ale ve skutečnosti ta podpora finanční ještě nepřišla. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Stálo by za to paní Rögnerová, kdyby se stát nějak zasadil o nápravu systému, který jak říká paní Kučerová, je dlouhodobě podfinancovaný a teď mluvím o tom segmentu zdravotní péče v domácím prostředí, i protože zdravotní pojišťovny, jak tady také zaznělo, se lépe dohodnou s nemocnicemi a nastaví jim lepší podmínky? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Takhle já si nemyslím, že by ten segment byl dlouhodobě podfinancovaný, když se dívám na ta čísla, tak jsme u domácí péče na 140 procentech roku 2013, což je přesně tolik, kolik rostl celkový objem peněz, takže jsme na nějakém průměru. Nejsou ani podfinancovaní, ale je pravda, že teď v minulých letech byly nějaké jiné vládou stanovené preference, že nám ubývaly sestry u lůžku, a že se zavírala celá oddělení, tudíž došlo k jakémusi politickému rozhodování o navyšování platů sestrám. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
V nemocnicích? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
V nemocnicích. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A to se dotklo negativně sester doma, protože nezbyly peníze? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Mohlo se to teoreticky dotknout sester v domácnosti nebo v domácí péči, protože tam už se zvyšovalo průměrně na těch 5 procent, ne něco navíc, a pak se mohlo stát, že by některé sestry se teoreticky mohly vracet do těch nemocnic, ale to jsme chtěli, protože se zavíraly celá oddělení a nebyla poskytovaná akutní péče, takže byla tady nějaká úvaha, která už teď si myslím, že je nějakým způsobem za námi a nastává období dohadování mezi pojišťovnami a poskytovateli, teď půjde o to, jak spravedlivě systém nastavit. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Paní Kučerová, možná stojí za to teď říct, jestli je dost sester v té domácí zdravotní péči, když jak říká paní náměstkyně se v minulosti politicky rozhodlo podporovat zdravotní sestry v nemocnicích, protože tam se zavírala celá oddělení? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
No, já bych se ještě vrátila k těm číslům co říkala paní náměstkyně, protože pokud se podíváme i v horizontu několika let na ten koláč, který je k dispozici financování zdravotnictví, tak tam pořád úplně stejným způsobem přes 50 procent tvoří financování nemocnic a segment domácí zdravotní péče tvoří necelé 1 procento 0,70 procent. Takže tam ten nárůst anebo ta změna, podpora zatím vůbec vidět není, ještě jde o to, že do toho našeho segmentu vstoupili další poskytovatele, jedná se o novou odbornost, domácí hospicová péče, která se rozšiřuje po republice a zároveň a je potřebná, zároveň je vlastně i u nás psychiatrická sestra a víte, že se chystá reforma psychiatrické péče, tam bude zapotřebí obrovský nárůst těch terénních pracovníků. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Mně jde o to, paní Kučerová, vy to říkáte, protože i ta hospicová péče i té psychiatrické sestry jdou z toho jednoho procenta? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Ano. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A není tam víc peněz? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Teď přitom prvním kole dohadovacího řízení bylo přislíbeno nejistých 90 milionů. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ze strany zdravotních pojišťoven? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Které by měly jít, ano, které by měly jít jak do domácí péče tak do té 926 odbornosti pro ty hospice, ale bylo to přislíbeno naprosto nejasným způsobem, ještě není nic užšího dojednáno, takže nevíme, jakým způsobem plánuje Všeobecná zdravotní pojišťovna tyto finance využít. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Vrátím se ještě k té své otázce, paní Kučerová, jestli je dost zdravotních sester pro domácí péči v Česku? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Právě tím faktem vzrostl náš apel na ministerstvo i na VZP, že jsme v loňském roce zjistili úbytek 70 sester v domácí péči za vlastně za statistiku z roku 2017. Za statistiku v roce 2018 ten úbytek vypadá na 20 sester. Je to dáno tím. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Teď tomu úplně nerozumím, o 20 sester míň na celou Českou republiku? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
V Charitě Česká republika. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
V Charitě tak ano, ano rozumím. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Já můžu mluvit pouze za Charitu Česká republika, která vlastně má 84 středisek. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ano. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Té domácí zdravotní péče. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Rozumím. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
A ten snížený úbytek je daný tím, že vlastně stále sestrám slibujeme, že se jedná, že se otázka řeší, že se řeší jejich finance a sestry tedy očekávají, co bude, jestli skutečně dojde k nějakému navýšení a jestli se to posune dál, jinak mají lukrativní nabídky v nemocnicích. Ty mzdy se liší o desetitisíce. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ano desetitisíce na měsíc, tak to je docela dost, paní Rögnerová neměl by teď stát, a teď se ptám vás jako zástupkyně ministerstva zdravotnictví v tomto studiu zase politicky zasáhnout na druhou stranu ve prospěch sester v domácí péči, když tedy se nedostávalo v nemocnicích, tak se to stalo a teď slyšíme ubývá sester, z toho jednoho balíku by mělo být placeno víc lidí, víc odborností, neměl by stát se zasadit při jednání s pojišťovnami o změnu systému tak, aby ten koláč byl větší, než tedy ten výseč z toho koláče celkového víc než 1 procento? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Takhle rozumím té otázce, řeknu jenom něco málo k tomu koláči. Na ten koláč se nedá vůbec poukazovat, protože my tam v podstatě čelíme velkému náporu nových technologií a nových léků a tím ten koláč úplně měníme, prostě když se podíváme. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tedy jde víc peněz na technologie a léky, z toho celkového balíku peněz? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Tak jak jsem říkala, že 140 procent na domácí péči, tak 192 procent na centrové léky, to jsou strašně drahé nové léky a nové technologie. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tak nechme koláč koláčem, nemělo by se /souzvuk zvuků/. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Tam prostě se jenom to říkám to velmi často. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ano. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Se argumentuje, že se to zmenšuje, ale to je proto, že tam vstupují nové. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Rozumím. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Dobře. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Jedna ta otázka může znít i jednodušeji. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Rozumím vaší otázce, dohodovací řízení je jenom mezi poskytovateli a pojišťovnami, my tam posíláme svoje pozorovatele, chceme, aby bylo spravedlivé, aby se zohlednilo co nejvíce například kvalitativních ukazatelů nebo prostě vyzýváme, to jsme tady nezmiňovali, ale o tom jsme mluvili i s paní Kučerovou v minulosti, a už se to trošičku objevuje v úhradách. Obtížnost pacienta už v letošních úhradách, kdy tam jde plus 200 milionů, a to si nemyslím, že by příští rok mělo být méně, to si opravdu nemyslím. Zatím jsme na začátku, my to zatím monitorujeme, takže ta částka by tam měla být minimálně stejně, ne-li vyšší a ještě už v loni se dohodly nějaké možnosti navyšování třeba o dalších 5 procent základ a další 2 procenta, pokud je čtvrtina pacientů ošetřována v noci a o víkendu, tak to je něco navíc, tak tam zase 2 procenta navíc. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ta čísla ta zní dobře, ale mě by zajímalo, jestli to stačí, když tady slyšíme, že sester ubývá, že mají o desetitisíce nižší platy, i když jejich práce je také namáhavá, jestli a nemají za sebou ten aparát nemocnice, toto všechno stačí? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění   
Já sama za sebe bych byla ráda, aby tento segment měl určité solidní navýšení, neříkám teď kolik, protože je to důležitý segment, a když se bavíme, že jsme podporovali nemocnice, tak teď bychom se měli dívat, kam ti pacienti přejdou, takže určitě bych tam ráda viděla nějaké solidní navýšení a eventuálně diskuzi, která by se vedla o kvalitě té péče, že se rozliší ti poskytovatelé, kteří třeba fungují i o svátcích nebo mají těžší pacienty, rádi bychom specifikovali například, že pro dobu, kdy se ti pacienti přeberou brzo z nemocnic, tak aby tam byla třeba zvýšená úhrada, to jsou všechno věci, které by se nám na ministerstvu líbily, ale je příliš brzo říkat, jak to bude. Za mne já tomuto segmentu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Protože se stále jedná? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Jedná se, bude se jednat až do června. Já tomuto segmentu fandím, a když to bude rozumně, spravedlivě nastavené, tak to budu velmi silně podporovat. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová a Ludmila Kučerová z Charity. Ještě než se dostaneme paní Kučerová k tomu samotnému jednání s pojišťovnami, zajímalo by mě, jestli už teď ten nedostatek peněz a také odchody sester poznamenávají kvalitu domácí péče? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Určitě vždycky finance nějakým způsobem jsou propojeny s kvalitou, protože, když odejde sestra, tu práci musí převzít ostatní sestry, to znamená, že zbytek sester je potom přetížený a že nemohou pracovat tak dobře, jako pracují, když jsou vlastně v pohodě a je jich dostatek, takže tady se to projevuje opravdu hodně. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tedy, že by na to mohli doplatit, nebo už doplácejí pacienti, že tam je málo peněz? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Myslím si, že u nás v Charitě se tohle nestává, ale stále více nám telefonují pacienti ti, kteří žádají o péči a řeknou, nemůžeme najít žádnou domácí péči, která by třeba o víkendu fungovala. Fungujete o víkendu, tak my říkáme ano, ale třeba si vezměte středisko, kde je 10 sester, z toho 2 fungují o víkendu, a to ne jenom osmihodinové směny a vlastně dvanáctihodinové, u posledních pacientů končí třeba ve 22 hodin a někdy se stane, že mají právě i nějaký ten noční výjezd, když pacient třeba umírá, takže jsou to náročné směny, a jakmile vypadne další sestra, tak musí vlastně už sloužit o víkendu 3, takže potom zase v tom běžném provozu musí si vzít náhradní volno a tak dál, už je to těžce vykombinovatelné. Takže, když přijde sestra a řekne, dostala jsem nabídku z nemocnice a slibují mi o mnohem víc, sice mě to tady baví, ale bohužel nedá se nic dělat, živým rodinu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tak to chápete. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Tak je to prostě situace, která je smutná. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Paní náměstkyně, uvažuje ministerstvo zdravotnictví, že by se zasadilo za ten požadavek poskytovateli domácí zdravotní péče, aby byla zdravotním sestrám vyplacena zpětně za ty poslední dva roky částka okolo 30 milionů korun, protože právě o tu podle výpočtu poskytovatelů zkrátily zdravotní pojišťovny výkony těch sester nebo jejich práci, jejich financování? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Takhle určitě není možné vyplatit nějakou částku, která by vázala na platy sester, protože pojišťovny platí za péči, to je takové jako trošku zdeformované rétorikou, kterou vedou odboráři, ale my prostě nemůžeme říct pojišťovnám, zaplaťte na navýšení platu sestry, oni platí za výkony a my společně máme za úkol najít takové výkony, které ocení sestry, které tam jsou přesčas nebo o víkendech, o tom o čem teď mluvila paní Kučerová a tam bych to viděla velmi ráda, aby k tomu navýšení došlo. To zpětné navýšení je otázka ještě na jednání s pojišťovnami, kde jsme my za ministerstvo apelovali na pojišťovny a budeme pokračovat prostřednictvím zástupců ve správních radách, aby se podívali na tento segment a ty výkony, které nebyly uznány, protože byly zastropovány tou regulací, tak aby se nějakým způsobem přehodnotily. Ono není možné říct. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Zpětně? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Zpětně, je to možné jako i v jiných segmentech se pojišťovny někdy postavily k regulacím, jako například lékařům odpustili regulace za nadměrné předepisování léků, když celkově vycházela ta čísla za předchozí rok dobře, takže my bychom chtěli, aby se k tomu ty pojišťovny aktivně postavily, a aby v těch případech ne asi plošně všem a za všechno, zohlednily například práci navíc, a eventuálně ty regulace zmírnily. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Zajímavé je paní Kučerová určitě slyšet, proč říkáte, že ten systém je nespravedlivý, jednoduše řečeno na vašich stránkách Charity Česká republika se píše, že se zpětně pojišťovny rozhodují neproplatit část vaší práce? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Přesně tak, o čem tady mluvila paní náměstkyně o těch regulacích, my máme nastavenou takzvanou průměrnou úhradu na jedno rodné číslo, ta průměrná úhrada se velice liší středisko od střediska, podle toho, jak náročné pacienty v tom daném roce měli, a pokud se ta průměrná úhrada potom v tom dalším nebo respektive přes další rok, protože se porovnávají dva roky od sebe, překročí, tak to už pojišťovna prostě nezaplatí. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
I když ty výkony /souzvuk zvuků/ nebyly provedené? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Ano, bylo to indikováno, my si ty pacienty nevybíráme, a proto tady vidíme v tomhle tu nespravedlivost a myslíme si, že by ty úhrady měly být nastaveny úplně jiným výpočtem, úplně jiným vzorcem, o tom jsem mluvila vlastně na začátku, že ten systém by se měl změnit, protože ten systém od roku 2015, kdy právě reguluje na průměrnou úhradu na pacienta, tak vlastně zavedl ty domácí péče do toho krachu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A zdravotní sestry tedy dělají to, co jim předepíše, aby udělaly lékař? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Ano. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A na základě rozhodnutí pojišťoven potom buď uznají ty pojišťovny, že to lékař rozhodl správně, ale peníze nedostanou poskytovatelé? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Protože pojišťovny nám stejně platí pouze zálohově, to znamená pojišťovna si peníze drží celý rok, dává nám pouze zálohy, a pak pošle zpětné vyúčtování za ten rok, a tam. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tam to chybí? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Vlastně propočte ty regulace. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Mě šlo o to /souzvuk zvuků/, jestli tedy vy si nemůžete, respektive zdravotní sestry si nemůžou vybírat, jaké výkony provedou, to je předepsáno lékařem. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Vůbec, ano, to je indikace /souzvuk zvuků/. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A zase zdravotní pojišťovny tedy někdo jiný rozhodne, jestli to bylo správné? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Přesně, pak se můžeme bavit i o takzvaném teďko moderním zdravotně-sociálním pomezí. To jsou výkony, kdy pojišťovna tvrdí, že vůbec, že sestry nemají vykonávat, že je mají dělat pečovatelé, například podávání léků a podobně, je to celá řada výkonů, to by bylo na jinou diskuzi. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Rozumím. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Ale vlastně, když přijde revizní lékař z pojišťovny, tak nám zpětně ty výkony neuzná. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ludmila Kučerová z Charity Česká republika, taky náměstkyně ministra zdravotnictví HelenaRögnerová přišly do studia. Paní náměstkyně, to co zaznělo, že je potřeba úplně změnit systém z těch důvodů, že zdravotní sestry vlastně jsou bité na tom, co udělá někdo jiný, podpořila byste takovou myšlenku, že ten systém, a to je ale asi otázka na stát, aby ten systém změnil, protože to asi neudělají zdravotní pojišťovny samy v jednání s poskytovateli péče? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
No, mohou, určitě mohou, protože v pojišťovnách jede i řada pilotů. Já bych se pokusila stručně zareagovat na ty regulace. Prostě ve zdravotnictví co se nereguluje, roste nad všechny mezi a v historii jsme to tady zažili, když byl výkonový systém, tak vydržel jeden rok, druhý rok se zadřel a úplně to zbouralo všechno. Máme tady i rozhodnutí Ústavního soudu, že regulace jsou oprávněné, takže my si nemůžeme dovolit to pustit úplně jako bez. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A to tedy ani nezaznělo, že myslím. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
No, trošku ta. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ano, cítíte to tak? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Trošku bychom se jim líbilo, kdyby, kdyby já rozumím tomu, že říkají, že to indikuje lékař, a že teda si to ony nemohou vybrat, ale na druhou stranu, prostě pokud se nezmění zásadně ta skladba pacientů, tak ten průměrný náklad by tam měl být zohledněn plus každoroční procento nárůstu, a pokud se změní zásadně skladba pacientů, že ten průměrný náklad nestačí, tak pak by to měl být podklad pro jednání s pojišťovnami, kdyby se třeba překládali těžcí pacienti nebo, kdyby se významně více dělalo o víkendech, tak to všechno bychom my byli rádi, aby se zohlednilo. Jediné co nemůžeme, pustit to jako výkonový systém, protože v každém systému a v této péči zvlášť se dá potom napsat cokoliv. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Cokoliv a pak proplatit cokoliv. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Asi z tohohle toho pohledu musíme nějaké ty bariéry mít, ale pokud by společně pojišťovny a poskytovateli, poskytovatelé vymysleli jiné bariéry, které by byly spravedlivější, které by více rozlišovaly, nebylo by to na průměrného pacienta, ale bylo by to třeba na skupiny pacientů, tak my bychom s tím souhlasili. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ještě jedna věc paní náměstkyně, jestli by tady, ale vždycky neplatilo, že budou mít poskytovatelé zdravotní péče v domácí, tedy zdravotní péče v domácím prostředí slabší hlas než nemocnice, z logicky věci s vyjednání s pojišťovnami, jestli vždycky nepřijdou zkrátka, jestli tady nepotřebují zastání státu? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Já si myslím, že ho budou mít, my jak říkáme, my opakovaně upozorňujeme pojišťovny, že panu ministrovi celému vedení ministerstva na tomto segmentu záleží, i jsme vyzývali pojišťovny, aby se ještě podívaly právě na doúčtování, o kterém mluvila paní Kučerová, takže my ho budeme bedlivě sledovat, a ta jednání vedou se paralelně, takže tam chápu, že pojišťovny jsou silné ve svém celku, my tam máme své pozorovatele, máme potom poslední slovo, když by se nám to zdálo velmi nespravedlivé nebo velmi příkré, tak do toho můžeme vstupovat, a uvidíme, co vzejde z letošního dohodovacího řízení. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
My jsme samozřejmě do tohoto pořadu nejprve zvali i zástupce pojišťoven, ale neúspěšně, pouze jsme dostali e-mail od VZP, tedy paní Kučerová se píše, že je to co dostávají zdravotní sestry letos s výsledkem toho loňského jednání, na kterém se dohodly všechny, všichni zástupci těch segmentů, to znamená i té domácí péče a že teď VZP nerozumí tomu, proč se tedy poskytovatelé bouří, když něco podepsali a teď se jim to nelíbí, to jako mě by zajímalo, proč se bouříte, proč se vám to nelíbilo předtím podpisem? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
VZP velice dobře rozumí tomu, proč se bouříme, a z toho jediného důvodu, že loňským pozorovatelem na tom dohodovacím řízení byl pan náměstek Šmehlík, který dělal náměstka na ministerstvu zdravotnictví a domlouval nám ještě předtím posledním kolem toho dohodovacího řízení, že, když podepíšeme dohodu, nad kterou jsme velice váhali, protože ta dohoda je naprosto nevypočítatelná a nesystémová. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tedy náměstek VZP vám to sliboval? 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Tak nyní, nyní je náměstkem VZP a jedná s námi, jedná s námi teď z pozice VZP, takže on velice dobře rozumí a i se k tomu přiznává, protože řekl, že pokud dohodu podepíšeme, bude s námi dál ministerstvo jednat na lepší úhradě, než ta jaká je nastavená v té dohodě, ale ve vyhlášce se objevila přesně ta identická dohoda, a protože jsme od té doby iniciovali několik jednání a nepodařilo se nám na nich domluvit žádný další posun, proto vlastně jsme vyhlásili i tu stávkovou pohotovost, my máme 16 středisek za rok 2017 v propadu dosud pod korunu a celkově to dělá pes 6 milionů. Dvě střediska jsme museli zavřít. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Sliby tedy nebyly naplněny paní Rögnerová, víte o tom, že se tady neuskutečnila nějaká nepsaná dohoda? 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Vím, že se obě dvě strany domluvily, že budou ještě dále jednat, vím, že potom proběhla jednání i s panem ministrem, kde byly požadavky, které nebyly reálné i z technických hledisek, jako, jako aby ministerstvo dofinancovalo nějakou dotací přímo platy sester, což opravdu možné není. Ale jak říkám, my už jsme, já sama jsem opakovaně vyzývala, protože jsem ve správní radě VZP a ještě jedné zaměstnanecké pojišťovny, tak jsem vyzývala pojišťovnu, aby se podívala na ty regulace, aby je co nejvíce zmírnily. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění ministra zdravotnictví Helena Rögnerová a taky koordinátorka zdravotník aktivit Charity Česká republika Ludmila Kučerová, díky, na shledanou. 

Ludmila KUČEROVÁ, koordinátorka zdravotních aktivit Charity České republiky 
Na shledanou. 

Helena RÖGNEROVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění  
Těšilo nás, děkujeme za pozvání. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?