Náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák se zúčastní jednání Visegrádské skupiny

Vytvořeno: 25. 9. 2013 Poslední aktualizace: 25. 9. 2013

Ve dnech 26. – 27. září 2013 se v Budapešti uskuteční zasedání ministrů zdravotnictví Visegrádské skupiny (V4) v rozšířeném formátu o Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Na programu jednání jsou témata modernizace zdravotnického sektoru, finanční rámec EU na léta 2014 – 2020, lidské zdroje ve zdravotnictví, nebo přípravy na implementaci směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Za Českou republiku se zasedání v zastoupení ministra zdravotnictví zúčastní náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák.

V rámci zasedání náměstek Polák vystoupí s prezentací postojů České republiky k jednotlivým bodům jednání. „České republiky, stejně jako ostatních zúčastněných zemí, se významně dotýká například otázka přeshraniční péče. Zde, jelikož české zdravotnictví je v evropském měřítku na vysoké úrovni, předpokládáme, že dopad směrnice bude významný i pro tuzemské poskytovatele, jejichž služby budou zahraničními pacienty aktivně vyhledávány,“ přibližuje Ferdinand Polák.

Dalším tématem, v rámci problematiky lidských zdrojů ve zdravotnictví, je například otázka migrace zdravotnických pracovníků. Ta v České republice vykazuje dlouhodobě vyrovnaný trend, kdy přibližně stejné množství zdravotníků přichází do ČR pracovat a stejné množství odchází pracovat do zahraničí. Systém zdravotnického vzdělávání v ČR je otevřen mezinárodní spolupráci, což dokládá fakt, že na všech fakultách existují akreditované kurzy všeobecného lékařství vyučované v angličtině. V roce 2012 studovalo na českých lékařských vysokých školách více jak 5600 zahraničních studentů, což je 16% z celkového počtu studentů.

„Co se modernizace zdravotního sektoru týká, podtrhl bych zejména dlouhodobou snahu České republiky zlepšit efektivnost zdravotnického systému tak, aby byla zajištěna kvalitní péče a zároveň nebyla ohrožena jeho finanční stabilita. Otázka finanční stability je totiž celosvětovým problémem, o kterém je třeba diskutovat a získávat zkušenosti také od kolegů z jiných zemí,“ uvádí náměstek Polák. Ministerstvo zdravotnictví ČR se také zapojilo do činností spojených s přípravami finančního rámce EU na léta 2014-2020 (2014-2020 Multiannual Financial Framework programming), a to již od samotného začátku tohoto procesu v roce 2010. Po celou dobu prosazuje podporu resortních činností, které svým charakterem odpovídají požadavkům na aktivity financované ze strukturálních fondů.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?