Náměstek ministra Petr Nosek uvedl do funkce nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 2. 5. 2012 Poslední aktualizace: 2. 5. 2012

Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek dnešním dnem uvedl do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv MUDr. Pavla Březovského, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Výběrová komise doporučila z devíti kandidátů ministrovi Leošovi Hegerovi zmiňovaného kandidáta.

Jako šéf lékového Ústavu bude mít doktor Březovský na starosti kontrolu léků z hlediska jejich kvality a efektivity, dále kontrolu lékáren a distributorů, ale i stanovování cen a úhrad léků. „Hlavní prioritou pro mě je,“ říká Březovský, „stabilita lékové politiky tak, aby léčivé přípravky byly dostupné pro všechny české pacienty a pojištěnce, a to při úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, odbornou veřejností i plátci v podobě zdravotních pojišťoven“, uzavírá nově zvolený ředitel SÚKL.

„Od ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv očekávám,“ říká Petr Nosek, náměstek pro zdravotní péči, „že se bude maximálně věnovat započaté práci, tedy dokončení revizí cen a úhrad léků, dále oponentuře připravované směrnice Evropské unie o léčivých přípravcích, ale i elektronizaci systému či podpoře větší stabilizace personální struktury Ústavu“, konstatuje Petr Nosek za Ministerstvo zdravotnictví ČR. Samozřejmě se od nastupujícího ředitele SÚKL předpokládá i orientace na výkon a maximální efektivitu Ústavu ve všech jeho činnostech.

MUDr. Březovský odchází z postu ředitele Koordinačního střediska transplantací i člena dozorčí rady Národního tkáňového centra. Budoucí šéf lékového Ústavu se vzdal dosavadních funkcí, jelikož by to byl střet zájmů.
 

Pro více informací kontaktujte: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166,
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?