Náměstek Filip Vrubel: Ministerstvo nechce vstupovat do války mezi řetězcovými a nezávislými lékárnami 

Vytvořeno: 6. 8. 2018 Poslední aktualizace: 6. 8. 2018

Letošní rok je po dlouhých letech prvním, kdy je lékárenství v centru dění Ministerstva zdravotnictví. Tuto oblast, a stejně tak i lékovou politiku, má ve své gesci náměstek ministra Filip Vrubel, který poskytl portálu Apatykář obsáhlý rozhovor prostřednictvím tzv. lékárenského podcastu.   
 

V první části podcastu hovořil náměstek ministra zejména o průběhu dohodovacího řízení k úhradám péče pro rok 2019 – 1. díl podcastu je k dispozici k přehrání zde.

Druhý podcast je zaměřen na možné změny v odměňování lékáren a podporu venkovských lékáren – 2. díl podcastu je k dispozici k přehrání zde.

V další části hovořil Filip Vrubel zejména o připravovaných změnách v elektronické preskripci a o lékovém záznamu – 3. díl podcastu je k dispozici k přehrání zde.

Čtvrtá část rozhovoru je věnována legislativním změnám v oblasti reexportu léčiv a cenové soutěži zdravotních pojišťoven – 4. díl podcastu je k dispozici k přehrání zde.

A konečně v pátém, závěrečném podcastu hovoří náměstek Vrubel o možnostech zásilkového obchodu s Rx léčivy a regulaci sítě lékáren – 5. díl podcastu je k dispozici k přehrání zde.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?