Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla kvůli koronaviru Ústřední epidemiologická komise (uvnitř videozáznam tiskové konference)

Vytvořeno: 27. 2. 2020 Poslední aktualizace: 27. 2. 2020

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na dnešní dopoledne svolal Ústřední epidemiologickou komisi. Komise projednala aktuální vývoj ohledně onemocnění koronaviru v Evropě a připravenost ČR na možné rozšíření nákazy na její území. V závěru jednání ministr vyzval orgány státní správy, aby bezodkladně rozpracovaly Typový plán, který je určen pro mimořádné situace. V případě prvního potvrzeného případu v ČR zasedne komise znovu.  

Jednání se zúčastnili kromě ministra a hlavní hygieničky také představitelé ministerstev obrany, vnitra, financí, školství, místního rozvoje, dále zástupci Správy státních hmotných rezerv, Národní referenční laboratoře SZÚ, Hygienické stanice hl. m. Prahy a Nemocnice Na Bulovce. Za WHO byl přítomný ředitel české Kanceláře WHO Srdan Matic.

Stěžejní částí programu jednání bylo řešení skutečnosti, že se v současné době řada Čechů vrací z dovolené ze severu Itálie. Přítomní odborníci se shodli, že není na místě testovat či uzavírat do domácí karantény všechny osoby, které se vrátí z této oblasti. „S hygieniky a epidemiology jsme si potvrdili algoritmus, podle kterého bude probíhat testování a nařizování karantény. Je důležité, aby byly splněny dvě podmínky. Daná osoba byla v oblasti nákazy a pociťuje na sobě příznaky onemocnění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících
14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění doporučujeme zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovat svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Všichni přítomní, včetně zástupce WHO Srdana Matice, zdůraznili, že je zcela klíčová připravenost nemocnic a zdravotníků, nejen v nemocnicích, ale i v terénu. Ministerstvo zdravotnictví proto včera rozeslalo dopis všem lékařům, kde jsou jasné informace, jak v případě podezření na koronavirus postupovat. „Je nutné, aby vedení nemocnic instruovalo své zaměstnance. Zajišťujeme pro zdravotníky také ochranné pomůcky, protože oni jsou ti v první linii a s největší pravděpodobností jako první přijdou do kontaktu s nakaženým člověkem. Dohlédneme na to, aby zdravotníci měli tyto pomůcky k dispozici, a to nejen v nemocnicích, ale i praktici v terénu. Zdravotní péče je v případě rozšíření nákazy naprosto klíčová a musíme zajistit chod zdravotnických zařízení,“ doplnil ministr.

Ministr zdravotnictví také zadal Státnímu zdravotnímu ústavu, aby posílil informační linku pro veřejnost. „Se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí jsme se shodli na potřebě, aby se občané při odjezdu do zahraničí registrovali do systému DROZD. Chtěl bych to všem občanům doporučit. S Ministerstvem dopravy jsme se domluvili, že odkaz na tento systém bude umístěn na informační tabule na dálnicích při odjezdu z ČR,“ uvedl ministr Vojtěch.

Ústřední epidemiologická komise probrala i kapacity Národní referenční laboratoře. Ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský přítomné ujistil, že zatím jsou kapacity zcela dostatečné. Laboratoř zvládne otestovat 100 vzorků denně. V případě, že by nestačily, jsou připraveny další kapacity.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?