Na ministerstvu zdravotnictví se sešla v rámci pravidelného zasedání Meziresortní pracovní skupina pro institucionální stravování

Vytvořeno: 29. 4. 2024 Poslední aktualizace: 29. 4. 2024

Na ministerstvu zdravotnictví se sešla v rámci pravidelného zasedání Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionálního stravování, která představila průběžné aktivity v rámci 4 fungujících odborných skupin. V rámci Odborné skupiny pro školní stravování je v současné době prioritou dokončení návrhu aktualizace spotřebního koše. Návrhy čeká pilotní ověření v provozech školních jídelen. S návrhy byly seznámeni metodici školního stravování, kteří budou v terénu významnou podporou při zavádění změn a v rámci prvního veřejného webináře byly plánované změny představeny téměř 3000 školních jídelen.

Odborná skupina pro nemocniční stravování připravuje příklady dobré praxe z nemocnic z poskytování nutriční péče a pacientské stravy. Postupně na její půdě vzniká také soubor podpůrných materiálů pro zkvalitňování nemocniční pacientské stravy, která začala uveřejněním doporučení k nákupům potravin do stravovacích provozů nemocnic.

„Ne nadarmo se říká, že jsme tím, co jíme. Stravování ve školních, nemocničních, sociálních má obrovský každodenní dopad na každého z nás. Mojí ambicí je veřejné stravování reformovat směrem ke standardům 21. století. Díky pravidelnému zasedání pracovní skupiny se nám daří veřejné zdraví českých občanů posouvat zase o kousek dál,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionálního stravování je tvořena zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, odborníků na výživu a školní stravování nebo pacientských organizací.

Plánem Odborné skupiny pro stravování v sociálních službách je připravit základní
a doposud chybějící metodický podklad pro stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb.

„Velmi mě těší, že se nám díky pracovní skupině pro institucionální stravování společně daří posilovat a rozvíjet meziresortní spolupráci, která urychluje návrhy změn a umožňuje vytvářet systematická řešení,” řekla Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu a předsedkyně Meziresortní pracovní skupiny pro problematiku institucionálního stravování.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?