Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up)

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 9. 2022

Postupná digitalizace resortu zdravotnictví je nezbytnou podmínkou zefektivnění stávajících procesů a je také východiskem pro budoucí soulad s definicí Evropského prostoru pro zdravotní data (EHDS). Jedním z cílů EHDS je dosáhnut lepšího postavení jednotlivců v rámci systému zdravotní péče prostřednictvím lepšího digitálního přístupu k jejich elektronickým osobním zdravotním údajům a jejich kontroly. Kroky vedoucí k elektronizaci a usnadnění předávání zdravotních dat byly v řadě okolních států již zahájeny či dokončeny, mezinárodní inspirace je tedy cenným východiskem při snaze zacelit tyto mezery v digitalizaci v rámci resortu Ministerstva zdravotnictví.

Díky podpoře DG REFORM byla Ministerstvu zdravotnictví od roku 2018 poskytována pomoc skrze projekt Strengthening of the capacity of the Ministry of Health in the Czech Republic in its effort to set up a National eHealth Centre. Ta následně pokračovala spuštěním projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up), který právě končí. Cílem těchto projektů bylo především napomoci Ministerstvu zdravotnictví etablovat nové kompetenční centrum – Národní centrum elektronického zdravotnictví, jakožto nositele klíčových kompetencí ministerstva v oblasti digitalizace zdravotnictví a jakožto primárního koordinátora digitalizačních projektů.

„Digitalizaci zdravotnictví považuji za naprostou prioritu – rozšíření funkcí Portálu občana, rozšíření služeb eHealth, rozšíření možnosti sdílení zdravotnické dokumentace, ať už mezi lékaři či zdravotnickými zařízeními – to jsou věci, které musejí fungovat nejen v rámci Česka, ale i napříč Evropskou unií,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektů digitalizace prosazuje také zásadní systémová opatření k upevnění kybernetické bezpečnosti tak, aby došlo ke zvýšení odolnosti před potenciálními hrozbami. Ministerstvo rovněž zahájí postupný přechod zdravotnictví k digitálnímu vedení a sdílení zdravotnické dokumentace, přístupné lékařům i pacientům, čímž se rozšíří možnosti občanů, zdravotníků a veřejné správy v elektronické komunikaci za účelem zajištění dostupných informací k podpoře života ve zdraví.

„Prvními kroky je legislativní usnadnění vedení elektronické zdravotnické dokumentace a zavedení standardizace a částečné parametrizace elektronických propouštěcích zpráv. Každý občan či oprávněný zdravotník tak bude mít možnost získat klíčovou dokumentaci elektronicky a dojde tak k výraznému omezení administrativní zátěže. Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů integrované péče,“ řekl náměstek Milan Blaha.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?