Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Na Ministerstvu zdravotnictví jednala Národní rada pro duševní zdraví

Vytvořeno: 20. 3. 2024 Poslední aktualizace: 20. 3. 2024

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo v úterý další pravidelné jednání Národní rady pro duševní zdraví. Hlavní diskuze se zabývala plánovanými změnami ve výkonu ochranného léčení a dále nutností ve spolupráci s resorty školství a sociálních věcí nastavit služby péče o duševní zdraví dětí a adolescentů.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva spravedlnosti otevřeli v rámci jednání Národní rady pro duševní zdraví debatu o možnostech systémového řešení problematiky ochranného léčení. Na základě toho byl meziresortní koordinační tým Národní rady pro duševní zdraví pověřen dopracováním Národní koncepce ochranného léčení s cílem nastavit prostupný systém zajišťující potřebné služby pro osoby s nařízeným ochranným léčením. Ten zajistí dostupnou a kvalitní péči odpovídající nebezpečnosti chování takového člověka, zároveň však při nastavení efektivní léčby využívající všech dostupných nástrojů.

„Systém ochranného léčení není v současné podobě příliš funkční, je zahlcený, nereaguje dobře na míru rizika a je velmi těžkopádný. Naším úkolem je hledat ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími resorty cesty, jak na tyto problémy reagovat a zajistit zdroje na realizaci nových opatření. V letošním roce potřebujeme návrh dokončit a změny zahájit,“ řekl místopředseda Národní rady pro duševní zdraví Tomáš Kašpárek.

Pozornost byla věnována také nastavení podpůrných služeb péče o duševní zdraví dětí a adolescentů v resortu sociálních věcí a školství, včetně vyjasnění jejich vzájemné spolupráce a realizovatelnosti plánů z pohledu sítě služeb a kapacit odborníků.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?