Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhla schůze výboru České internistické společnosti ČLS JEP

Vytvořeno: 13. 3. 2024 Poslední aktualizace: 13. 3. 2024

Na Ministerstvu zdravotnictví včera proběhlo jednání výboru České internistické společnosti. Cílem setkání bylo prohloubení spolupráce a vzdělávání v oblasti oboru vnitřního lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. V rámci schůze byli přítomni i zástupci sekce mladých internistů a sekce ambulantních internistů.

„Interní lékařství je jedním ze základních a důležitých odvětví medicíny a úzká spolupráce Ministerstva zdravotnictví s výborem České internistické společnosti je tak samozřejmostí. Kromě jiného jsme řešili Národní program komplexní interní péče, či vzdělávání a interní kmeny ve vnitřní medicíně. Chci i nadále pokračovat ve spolupráci jak s internistickou společností tak i s dalšími společnostmi ČLS JEP,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Mezi hlavní diskutovaná témata setkání patřila oblast vzdělávání, a to konkrétně počty kmenových a atestačních zkoušek a náplň interního kmene. Debata se také zaměřila na spolupráci s odbornými společnostmi a otázce Národního programu komplexní interní péče.

„Včerejší schůze výboru ČIS na Ministerstvu zdravotnictví, která se konala na pozvání ministra Válka, proběhla ve velmi konstruktivní rovině. Velmi oceňuji nejen detailní zájem ministra o interní medicínu, zejména o ambulantní nebo mladé internisty. Zároveň oceňuji i přítomnost všech klíčových zástupců Ministerstva zdravotnictví, kteří během jednání kompetentně reagovali. Probrali jsme aktuální témata interní medicíny a navážeme na ně dalšími jednáními,” doplnil předseda České internistické společnosti ČLS JEP Richard Češka.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?