Na lidskosti záleží aneb jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

Vytvořeno: 18. 5. 2023 Poslední aktualizace: 18. 5. 2023

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnila již třetí odborná konference Pacientského hubu, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nabízí pacientským organizacím pracovní zázemí, vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení zkušeností. Letošní téma znělo: Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky.

V reprezentativních prostorách pražské Vily Grébovka se celé odpoledne živě diskutovalo o tom, jaký má vliv komunikace a spolupráce s lékařem na zdraví pacienta. Důležitou roli zastávají v českém zdravotnictví pacientské organizace. Právě ty totiž dávají chronicky nemocným osobám a jejich blízkým podporu a zároveň reprezentují zájmy a práva pacienta. Pomáhají odlehčit lékařům a stát díky nim šetří finanční prostředky. Snižuje se totiž pravděpodobnost toho, že pacient se bude do ordinace vracet častěji, než je nutné.

Neefektivní komunikace má často dopad na duševní zdraví jedince a může v konečném důsledku vést k bezprostřednímu ohrožení stavu pacienta, uvedla v úvodu konference Nina Formánek Jaganjacová, zástupkyně organizace Sifty, 52, z.s. zabývající se vzděláváním v oblasti zdraví a zdravotnictví. Průzkum z USA ukázal, že zde až 98 tisíc osob ročně zemře v důsledku špatné komunikace s lékařem.

„Empatická komunikace je jeden ze základních kamenů úspěšné léčby. A to je důvod, proč jsme na této konferenci Pacientského hubu otevřeli i téma, jak chtějí být pacienti léčeni a zdravotníci léčit. Věříme, že výstupy z workshopů a panelové diskuze pomohou v každodenní práci zdravotníkům a pacientům a ulehčí nám všem návštěvu zdravotnických zařízení,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Konference se zúčastnili zástupci pacientů, zdravotníků, vzdělávacího systému, nemocničních ombudsmanů i výzkumu. V sále panovala obecná shoda na tom, že pacienti a zdravotníci jsou „na stejné lodi“. „Těší nás, že se nám podařilo otevřít téma spolupráce ve zdravotnictví a pojmenovat potřeby a očekávání jak ze strany lékařů, tak pacientů. Získali jsme plno tipů, jak vést dialog, nikoliv boj, vnímáme, jak moc je potřeba kultivovat komunikaci ve zdravotnictví a hlavně to, že o tuto kultivaci mají hlavní aktéři zájem,“ říká Šárka Liolia, vedoucí oddělení podpory práv pacientů, pod které spadá projekt Pacientský hub.

 

Projekt Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014 – 2021 z programu Zdraví.

Kontakt pro média: Ing. Tereza Solilová, tereza.solilova@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?