MZ uvítalo přerušení projednávání zákona o potravinách

Vytvořeno: 24. 4. 2013 Poslední aktualizace: 24. 4. 2013

Ministerstvo zdravotnictví přivítalo dnešní rozhodnutí vlády o přerušení projednávání zákona o potravinách. „Novela totiž počítala mj. i s velmi kontroverzními kroky, které byly pro resort zdravotnictví nepřijatelné. V první řadě se jednalo o převádění kompetencí při kontrole stravování z rukou zdravotníků do rukou nezdravotně vzdělaných inspektorů,“ říká náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. 

Kabinet se shodl na tom, že je třeba připravit návrh kompromisní, který nebude předkládán na jednání vlády s rozporem. Vláda by se přepracovanou novelou mohla zabývat již příští týden, jednání na něm zahajují oba resorty v podstatě okamžitě. Nesouhlasný postoj s předloženým návrhem vyslovili kromě ministerstva zdravotnictví také zástupci podnikatelské sféry, kterým vadil nárůst administrativy.  Negativně se k novele vyjádřily také odborné společnosti a lékařské fakulty, které se obávaly snížení úrovně ochrany před infekčními nemocemi.  Zatímco dnes u nich provádí dozor nad dodržováním hygienických zásad jeden orgán, podle původního plánu MZe by to mohly být až tři různé instituce. „Za výsledek dnešního jednání jsem rád. Systém kontroly krajských hygienických stanic je nastaven kvalitně, jeho fungování je prověřeno léty praxe. Tak významný zásah do rozdělení kompetencí, jak byl v původním návrhu nastíněn, by nemohl přinést nic dobrého,“ uzavírá hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Jste spokojeni s obsahem této stránky?