MZ schválilo finanční podporu 47 projektů v rámci letošních dvou dotačních programů

Vytvořeno: 28. 2. 2014 Poslední aktualizace: 28. 2. 2014

Vedení ministerstva zdravotnictví schválilo finanční podporu projektů, které budou realizovány v rámci dvou dotačních programů pro rok 2014.

Prvním z nich je „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS,“ do kterého bylo předloženo celkem 34 projektů, z toho 18 bylo schváleno k přidělení dotačních prostředků v celkové výši 3 000 000 Kč. Podpora preventivních programů je jednou z našich priorit a i do budoucna bych v těchto aktivitách rád pokračoval. Zmíněné 3 miliony korun půjdou na prevenci, vzdělávání a anonymní testování,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Druhým projektem je „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví,“ v rámci kterého bylo z 54 předložených projektů schváleno 29. Ty budou podpořeny celkovou částkou  ve výši 3 000 000 Kč. Prioritou tohoto programu a schválených projektů je zejména podpora zdravé výživy, pohybové aktivity a prevence užívání tabáku a alkoholu.

Výsledky dotačních řízení a schválení finančních prostředků pro jednotlivé projekty jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Příjemci dotací obdrží rozhodnutí o přidělení finančních prostředků v nejbližších dnech.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?