MZ ČR: Cílem reformy psychiatrie je její proměna tak, aby dobře sloužila všem potřebným

Vytvořeno: 12. 4. 2017 Poslední aktualizace: 12. 4. 2017

Psychiatrické péči v naší zemi a postupu prací na její proměně byl včera (11. 4. 2017) věnován Kulatý stůl nazvaný „Mysli na duši“ konaný u příležitosti Světového dne zdraví WHO věnovaného problematice deprese. „Péče o duševní zdraví patří k nejdůležitějším tématům českého zdravotnictví. Výskyt duševních chorob se zvyšuje, roste počet pacientů, roste i objem předepisovaných léčiv. Cílem reformy není radikální a nezodpovědná transformace, ale právě proměna psychiatrie tak, aby lépe vyhovovala roku 2017, aby byla důstojná, funkční, ekonomicky samostatná a především, aby dobře sloužila všem, kteří v ní působí a kteří ji potřebují,“ uvedl při diskuzi ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

 

„Psychiatrie je mezi lidmi tématem poněkud stigmatizovaným a bez dramatické politické podpory ze strany ministerstva zdravotnictví ‚Popelkou‘ také zůstane. Proto chceme nyní s maximálním využitím všech dostupných prostředků reformu ‚odbrzdit‘ a směřovat ke konkrétním cílům. Těmi jsou z pohledu Ministerstva zdravotnictví především centra duševního zdraví,“ doplnil dále ministr Ludvík.

„Duševní choroby jsou řazeny mezi pět hlavních nepřenosných chorob. Narůstající mnohamiliardové náklady na psychiatrickou péči jsou významným mementem. Je třeba zdůraznit, že dvě třetiny těchto nákladů souvisí se ztrátou produktivity a příjmu jako takového – to vše v důsledku neléčených duševních onemocnění, v důsledku pozdní diagnostiky a tedy i pozdní léčby,“ vysvětlil na tiskovém brífinku náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči Roman Prymula a dodal: „Dnes diskutujeme reformní plány také s poskytovateli psychiatrické péče, abychom neprováděli reformu jen teoreticky od stolu. Čeká nás běh na velice dlouhou trať – budeme po etapách postupovat 10 až 15 let, nicméně ve výsledku chceme mít psychiatrii, která bude psychiatrií 21. století.“

 

„Od počátku mého působení na Ministerstvu zdravotnictví v pozici náměstkyně se věnuji podpoře pacientských organizací, tedy zástupcům těch, kteří zdravotní péči potřebují. Samotná reforma psychiatrické péče musí ve svém důsledku zvyšovat kvalitu života duševně nemocných a jejich rodin či blízkých,“ zakončila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 

Informace o psychiatrické reformě a jejím postupu naleznete v Malém průvodci reformou psychiatrické péče (duben 2017), který si můžete stáhnout na stránkách www.reformapsychiatrie.cz.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?