Minulý týden v komentářích Adama Vojtěcha pro Medical Tribune

Vytvořeno: 18. 9. 2018 Poslední aktualizace: 18. 9. 2018

Datum vydání: 18. 9. 2018
Zdroj:  MEDICAL TRIBUNE
Autor: Marta Šimůnková


Stručně o zdravotnických prostředcích, setkání evropských ministrů zdravotnictví, jednání s Odborovým svazem, úhradovové vyhlášce a korupci v KHS Hlavního města Prahy s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem.

 

Zdravotnické prostředky

Ústavní soud 7. června 2017 zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění uplynutím 31. prosince 2018 paragraf 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která prošla prvním čtením připomínkováním ve Zdravotním výboru a chystá se na brzké druhé čtení.

Adam Vojtěch: Nepředpokládám, že by mělo dojít k průtahům. Možná ještě padnou pozměňovací návrhy, ale zatím nemám avízo o tom, že by šlo o zásadní změny. Věřím, že se novela schválit do konce roku 2018 stihne. Snažím se apelovat na kolegy v Parlamentu, že jde o prioritu, která má velký význam především pro pacienty. V Parlamentu se nyní projednává mnoho zákonů a každý se snaží prosadit ten svůj. Novelu projednal Zdravotní výbor a vyjádřil se k pozměňovacím návrhům. Následuje druhé a třetí čtení. Po prvním říjnovém týdnu, kdy proběhne třetí čtení, půjde zákon do Senátu. Výsledky hlasování očekáváme na přelomu listopadu a prosince. Pokud by došlo ke změnám, musela by Sněmovna návrh přehlasovat. Je to trochu časově napnuté, ale zákon má velkou šanci být do konce roku přijat.

Setkání evropských ministrů zdravotnictví

Rada EU uspořádala ve dnech 10.–11. září 2018 ve Vídni jedno z pravidelných neformálních zasedání ministrů zdravotnictví.

AV: Podle kuloárních signálů je Česká republika vysoce kladně hodnocena zástupci Evropské komise zejména ze dvou pohledů. Tím jedním je elektronizace zdravotnictví, kde Evropská komise vnímá veliký posun oproti minulým létům v přípravě konkrétních projektů.

Druhou oblastí, v níž by Česká republika mohla být dávána za příklad dobré praxe dalším zemím, je zapojení pacientů do aktivit na ministerstvu a přizvání pacientských organizací k připomínkování legislativních návrhů. To se neděje ve většině zemí Evropské Unie.

Jednání s Odborovým svazem

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vstoupil na základě rozhodnutí své výkonné rady v pátek 17. srpna 2018 do stávkové pohotovosti. Důvodem je neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. Od té doby se táhnou jednání na MZ.

AV: S odbory jednám opakovaně nejen tento týden, ale i v týdnech minulých. Jednání byla mnohahodinová, ale k dohodě jsme nedospěli. Vycházím z toho, že proběhlo dohodovací řízení mezi všemi subjekty a došlo k domluvě poskytovatelů s pojišťovnami. Na základě toho vyšla již úhradová vyhláška. Požadavek odborů na plošné desetiprocentní navýšení platů nedává logiku a není podle dohod, které byly uzavřeny. Nabídl jsem odborům kompromisní řešení v podobě diferencovaného nárůstu platů. Plošný nárůst by jen rozevřel ještě víc nůžky mezi platovou výší hůře a lépe placených pracovníků ve zdravotnictví.

Chceme cílit na skupiny pracovníků, které jsou nejohroženější, tedy především zdravotní sestry ve směnném provozu. Dohoda i náš návrh u nich předpokládá nárůst kolem dvaceti procent, to je nominálně kolem sedmi tisíc korun. Dále se chceme zaměřit na mladé lékaře v postgraduální přípravě, aby byli motivovaní k práci v nemocnicích. Chceme také, aby ředitelé nemocnic měli prostor k odměně konkrétního pracovníka za mimořádný výkon. To však požadavek odborů na plošné navýšení platů neumožňuje, proto jsme se nedohodli. Připadá mi nesprávné nepřijít na jednání s alternativním řešením a neumět udělat kompromis. Jednání s odbory je opravdu tvrdý oříšek, ale věřím, že ke shodě dojdeme. Návrh na sedmiprocentní nárůst platů je velmi kompromisní. Nesmíme zapomínat na rozvoj dalších oblastí. Nemocnice musejí investovat například do centrové péče, takže všechny peníze nemůžeme dát jen do platů.

Úhradová vyhláška

Ve Sbírce zákonů 14. září 2018 vyšla vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení pro rok 2019, tzv. úhradová vyhláška. Poprvé je výsledkem dohod mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v rámci dohodovacího řízení.

Z toho mám velkou radost, protože poprvé v historii došlo k dohodě mezi zdravotními pojišťovnami a všemi segmenty poskytovatelů zdravotní péče, tedy přesně podle zákona. Z toho pravděpodobně vychází i reakce odborů, protože bylo zvykem se nedohodnout a úhrady pak řešit lobbyingem a postranními cestami dostat své požadavky do vyhlášky. Předem jsem upozornil, že pro mne tento způsob tvorby úhradové vyhlášky není přijatelný. Trval jsem na transparentním způsobu, kdy se zástupci obou stran setkávají k otevřeným jednáním. Doufejme, že i v budoucnosti dojde k dohodě touto cestou.

Korupce v Krajské hygienické stanici Hlavního města Prahy

Tento týden proběhlo médii, že v Krajské hygienické stanici Hlavního města Prahy došlo ke korupčnímu jednání. Je korupce ze strany provozovatelů restaurací je v Česku častějším jevem?

Vyjádřit se k tomu nemohu, protože v současnosti je záležitost vyšetřována Policií ČR. O korupci na hygienických stanicích v Česku jsem žádný signál nezaznamenal. Pokud by se takové jednání prokázalo, jsem pro tvrdé tresty.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?