Ministryně zdravotnictví a další zástupci ministerstva zdravotnictví darovali krev, upozorňují tím na nedostatek dárců

Vytvořeno: 22. 7. 2009 Poslední aktualizace: 22. 7. 2009

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, první náměstek ministryně Marek Šnajdr a další zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Červeného kříže i organizace Dar života se rozhodli společně podpořit Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze a dobrovolné dárce darováním krve. Letní měsíce, stejně jako například vánoční svátky jsou obdobím, kdy se transfuzní stanice potýkají s nedostatkem dárců krve. Jejich počet v České republice navíc v poslední době postupně klesá.

 „Svým osobním příkladem chci nejen upozornit na problém nedostatku dárců krve, ale také  povzbudit českou veřejnost k většímu zájmu o její dárcovství,“ říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Transfúze krve, neboli převod krevních derivátů je život zachraňující léčebný zákrok, bez kterého si v řadě případů stále nelze představit záchranu lidského života. Zatímco moderní medicína dnes může vykonat mnohé, stále se neobejde bez tak základních projevů lidské solidarity jako je darování krve.

„V současnosti je pozorován trend ubývání dárců především z mladších věkových skupin. Rádi bychom pomohli tento trend změnit, a předejít tak možné krizi,“ vysvětluje první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr a dodává: „Dle údajů Společnosti pro transfúzní lékařství je potřeba zvýšit počet dárců až o 100 tisíc!“

Odběr krve symbolicky proběhl v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, kde je její spotřeba i potřeba jednou z největších. Jde o nejprestižnější klinické a vědecké pracoviště v České republice s mezinárodní reputací jak v oblasti nádorové hematologie tak i hematologie nenádorové a transfúzního lékařství. Mezi základní strategické směry jeho dalšího rozvoje patří výzkum v oblasti leukémií a práce na vývoji vakcín proti leukémii. Počtem i úspěšností transplantací kostní dřeně se vyrovná špičkovým světovým zařízením.

UHKT_01.jpg

UHKT_02.jpg

UHKT_03.jpg

UHKT_04.jpg

UHKT_05.jpg

UHKT_06.jpg

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?