Ministři Vlastimil Válek a Marian Jurečka jednali se zástupci Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů a předložili jim návrhy na řešení jejich požadavků

Vytvořeno: 20. 10. 2023 Poslední aktualizace: 20. 10. 2023

Na jednání byly předloženy návrhy obou ministerstev, které adresují většinu požadavků Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů. Jde o soubor opatření prostřednictvím změn zákona, vládního nařízení, úhradové vyhlášky a změn na úrovni přímo řízených nemocnic.

Jde o tato opatření:

  • Úhradová vyhláška počítá s nárůstem odměňování zdravotnického personálu v nemocnicích v příštím roce ve výši minimálně 6,8 miliardy.
  • Úprava zákoníku práce prostřednictvím navrácení limitu pro přesčasovou práci a umožnění 24hodinových směn s povinností volna po celý následující den. Bude předložena jako poslanecký návrh s účinností od 1. ledna 2024.
  • Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců skrze úpravu tarifního odměňování lékařů. Po absolvování lékařské fakulty zařazení do 12. platové třídy, po zkoušce po kmeni do 13. třídy a po složení atestační zkoušky do 14. třídy.
  • Povinnost volna před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni.
  • Zavedení možnosti třísměnného nebo nepřetržitého pracovního režimu v přímo řízených nemocnicích s urgentními příjmy, čímž dojde ke zkrácení pracovního měsíce o 10 hodin při zachování objemu prostředků na odměňování.
  • Zřízení koordinátora pro vzdělávání v přímo řízených nemocnicích, jehož zodpovědností bude hladký průběh vzdělávání lékařů.

Zástupci obou ministerstev jsou připraveni k dalším jednáním nad technickými detaily jednotlivých opatření.

„Navržené kroky jsou férovou nabídkou, která povede k požadovaným změnám, navýšení příjmů zdravotníků, důstojnějším pracovním podmínkám a garantované podpoře přímo řízených nemocnic ve vzdělávání lékařů a jeho organizaci. Doufám, že tyto kroky jsou dostatečným důvodem pro to, aby kolegové stáhli výpovědi z přesčasů. Jsem připraven k dalším jednáním o kultivaci pracovních a vzdělávacích podmínek všech zdravotníků,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Přišli jsme společně s ministrem zdravotnictví s jasným a férovým řešením mj. přesčasové práce lékařů. Není možné, aby byl obcházen zákon. Navrhujeme proto způsob, jak nastavit čisté legislativní prostředí a jsme připraveni jej předložit. Opakovaně se nad tím scházíme na různých úrovních, nasloucháme tak zástupcům lékařů a vnímáme jejich požadavky. Nyní musí přijít shoda na předložených návrzích také z jejich strany,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?