Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách

Vytvořeno: 6. 3. 2018 Poslední aktualizace: 6. 3. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Na půdě Ministerstva zdravotnictví dnes proběhlo úvodní jednání k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli, které předchází změně vyhlášky o rámcových smlouvách. Cílem dohodovacího řízení je pouze technická a terminologická úprava základních rámcových smluv tak, aby odpovídala současné právní úpravě.

Poslední dohodovací řízení o rámcových smlouvách proběhlo naposledy v roce 2006. Stejně tak vyhláška o rámcových smlouvách vznikla v roce 2006 a od té doby nedoznala žádných změn. „V současné vyhlášce nejsou promítnuty změny v legislativě za posledních 12 let, a to ani změny související s novým občanským zákoníkem. Vzniká tak paradoxní situace, kdy vyhláška o rámcových smlouvách není v souladu s obecnou právní úpravou a dokonce ani se samotnými smlouvami, které by se podle ní měly řídit. Byl bych velmi rád, pokud by se právě tento nedostatek podařilo v rámci dohodovacího řízení odstranit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách, které v prosinci 2017 vyvolal jeho předchůdce Miloslav Ludvík.

Dohodovací řízení bylo zahájeno s cílem upravit rámcové smlouvy pouze po technické a terminologické stránce tak, aby odpovídaly současnému stavu právních předpisů. „Na rozdíl od mého předchůdce nepovažuji za vhodné, aby se prostřednictvím vyhlášky o rámcových smlouvách jakkoliv podrobněji upravovaly způsoby vykazování nebo dokonce úhrady zdravotní péče. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně jiným způsobem a jinými nástroji,“ uvedl ministr.

Přestože vedení dohodovacího řízení o rámcových smlouvách je plně v dispozici zdravotních pojišťoven a zástupců příslušných skupin poskytovatelů zdravotních služeb, bude Ministerstvo zdravotnictví při jednáních spolupracovat tak, aby předešlo případným pochybnostem a nedostatkům ve výsledných dohodách zúčastněných stran. Ke změně vyhlášky je nezbytná oboustranná dohoda účastníků dohodovacího řízení, tedy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. „Věřím, že jednání bude probíhat konstruktivně a konsenzuálně tak, aby ve všech zastoupených segmentech byly provedeny potřebné legislativně-technické změny,“ uzavřel ministr.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?