Ministr zdravotnictví vypíše výběrové řízení na ředitele IKEM

Vytvořeno: 29. 6. 2011 Poslední aktualizace: 29. 6. 2011

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se rozhodl vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Důvodem je snaha IKEM personálně stabilizovat a získat pro něj novou legitimitu.

Je potřeba, aby jedno z  největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice, kterým IKEM nepochybně je, neztratilo nic ze svého roky budovaného renomé a nabralo dech pro další rozvoj. Jeho výjimečný statut by neměl být ničím narušen. Proto se ministr zdravotnictví rozhodl vypsat výběrové řízení, ze kterého vzejde ředitel s plným mandátem daným tímto transparentním procesem.
IKEM se dlouhodobě zaměřuje na zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Navíc dosahuje dobrých hospodářských výsledků. IKEM financuje svůj provoz i rozvoj vlastními prostředky bez nároků na státní rozpočet a i v loňském roce, který byl pro celé zdravotnictví nepříznivý, udržel ziskové hospodaření.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?