Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívil zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji   

Vytvořeno: 9. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 8. 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci pracovní cesty navštívil spolu s dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví léčebné lázně v Mariánských lázních a Karlovarskou krajskou nemocnici v Karlových Varech. 

 V Mariánských lázních ministr zdravotnictví spolu s náměstkem Josefem Pavlovicem a vedoucím Českého inspektorátu lázní a zřídel Zdeňkem Třískalou řešil se zástupci společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s. stav českého lázeňství a jak může ministerstvo pomoci. V rámci návštěvy vedení lázní ministrovi představilo fungování lázeňské péče v Mariánských lázních.  

 V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech ministr zdravotnictví a jeho tým jednal se zástupci vedení Karlovarského kraje i krajské nemocnice. Řešena byla spolupráce při zajištění zdravotní péče, onkologická péče, vzdělávání zdravotníků a vyslechl si plány na rozvoj zdravotní péče v kraji. „Zástupci Karlovarského kraje a vedení nemocnice mě seznámili s fungováním, personálním zajištěním a plány rozvoje zdravotní péče v Karlovarském kraji. Zdravotnictví v Karlovarském kraji čelí řadě výzev a Ministerstvo zdravotnictví s jeho přímo řízenými organizacemi je pod mým vedením kraji maximálně nápomocno, ať už jde mj. o onkologickou péči, vzdělávání zdravotníků či projekty financované z evropských zdrojů,“  uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. 

 Generální ředitel nemocnice prezentoval úspěchy nemocnice v podpoře a rozvoji centrové péče v některých oborech a rozsáhlý projekt generelu obou nemocnic. Nejen nedávno dokončenou kompletní rekonstrukci chebské nemocnice, ale i další investice do modernizace a rekonstrukce budov karlovarské nemocnice. „V rámci návštěvy pana ministra Vlastimila Válka jsme nastínili naši úlohu, jakožto největšího poskytovatele zdravotnické péče v Karlovarském kraji, rozvoj nemocnice a zajištění centralizované péče v našem kraji. Věnovali jsme čas debatě o onkologické péči v našem regionu s absencí fakultní nemocnice a spolupráci s ostatními pracovišti,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, FICS. 

Při společném jednání se členy krajské rady a vedení nemocnice se projednávaly aktuální problémy. Mezi nimi nechyběl nedostatečný počet zejména praktických lékařů a zubařů v kraji. Vedení kraje představilo náborové příspěvky pro nové zaměstnance nemocnic a zdravotnických zařízení, stipendia pro studenty medicíny, či příspěvky na vybavení nových či stávajících ordinací. V rámci jednání byla připomenuta také problematika absence letecké záchranné služby v kraji. Pro Karlovarský kraj je stále aktuální téma letecké záchranné služby, kterou v kraji postrádáme. Již dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že třetina území regionu není pokryta v doletové době dvaceti minut, což je zejména pro oblast Krušných hor značný problém, a to z pohledu silného turistického ruchu a nedostupnosti terénu. Pokud by v kraji vzniklo stanoviště letecké záchranné služby, mohla by posádka obsloužit, v případě potřeby, i značnou část sousedních krajů. Snažíme se být v této věci aktivní a již jsme zadali k vypracování dokumentaci, která shrne veškeré požadavky nezbytné pro její zřízení. Karlovarský kraj by pak byl schopen zajistit vybavení, letecké záchranné služby, nicméně provoz by měl být hrazen ze strany státu,“uvedl poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš. 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?