Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a náměstek Jakub Dvořáček představili zdravotní priority a akce během českého předsednictví

Vytvořeno: 17. 6. 2022 Poslední aktualizace: 18. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo své priority pro nadcházející půlroční období, kdy bude ČR předsedající zemí Rady Evropské unie. Hlavní důraz bude kladen na problematiku onkologie, dostupnosti léčby vzácných onemocnění, očkování, posílení globální role EU v oblasti zdraví, a vzhledem k probíhajícímu konfliktu také válka na Ukrajině, která má zásadní dopady do všech agend.

Ministerstvo zdravotnictví v průběhu předsednictví plánuje celou řadu konferencí zaměřených na oblast zdraví. Ve dnech 13. a 14. července bude CZ PRES v Brně pořádat Expertní konferenci k onkologii, která si klade za cíl formulovat výzvu v oblasti implementace Akčního plánu boje proti rakovině. Téma bude i předmětem debaty na neformálním jednání ministrů zdravotnictví, které proběhne v Praze na počátku září. V říjnu se pak v Praze uskuteční konference k tématu vzácných onemocnění. “Rádi bychom se zaměřili na zvýšení dostupnosti léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními a diskutovali o možnosti začít pracovat na Evropském plánu pro vzácná onemocnění,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V listopadu pak proběhne v Praze konference k očkování. Ta nebude zaměřena primárně na očkování proti covid-19, ale i na budování důvěry v očkování, boj s dezinformacemi a využití nástrojů, které byly vyvinuty, pro potřeby případné další krize.
“V rámci našeho předsednictví uspořádáme celou řadu konferencí a diskusních fór. Jsem přesvědčen, že námi zvolená témata jsou aktuální pro všechny země EU, a proto i práce s nimi bude intenzivní a povede k jejich společnému řešení,“ doplnil ministr Válek.

V druhé polovině června Ministerstvo zdravotnictví zveřejní podrobné informace k jednotlivým akcím a prioritám na svém webu.   


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Eliška Machová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví, e-mail: eliska.machova@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?