Ministr zdravotnictví uvedl do úřadu novou ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 29. 6. 2018 Poslední aktualizace: 29. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
Ředitelka Odboru komunikace s veřejností


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jmenoval Irenu Storovou ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to s účinností od 1. července 2018. O jmenování rozhodl náměstek pro státní službu Josef Postránecký.

„Jsem rád, že se po nepříjemně dlouhých průtazích ze strany státního tajemníka konečně podařilo dotáhnout výběrové řízení do konce a jmenovat ředitele takto klíčové organizace. Paní Storová je odborník na svém místě, farmacii se věnuje už přes dvacet let. Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv působí ve vedoucí pozici téměř čtyři roky, takže lékovou agendu zná více než dobře,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Irena Storová byla od rezignace bývalého ředitele Zdeňka Blahuty v prosinci 2017 do dnešního dne pověřena dočasným řízením ústavu.

Mgr. Irena Storová, MHA, v minulosti působila v managementu nemocniční lékárny v Nemocnici na Homolce či na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2014 pracuje na Státním ústavu pro kontrolu léčiv na pozici zástupce ředitele SÚKL. Je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. Narodila se v Třebíči a vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?