Ministr zdravotnictví předal ocenění za podporu zdravotně postiženým občanům

Vytvořeno: 4. 12. 2019 Poslední aktualizace: 4. 12. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil dne 3. prosince 2019 dvě významná ocenění u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získala Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO, z.s. sdružující stomiky z celé České republiky. Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče obdržela Šárka Slavíková, sociální pracovnice a předsedkyně spolku Amelie, z.s. Ministr během slavnostního večera, pořádaného ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR ve Španělském sále Pražského hradu, vyzdvihl profesionální i osobní nasazení nominovaných a ocenil jejich zásluhy v oblasti zdravotní a sociální péče.

„To, že se tu scházíme, pro mě znamená mnohem víc než jen předání Cen ministra zdravotnictví. Znamená to, že jsme vůči sobě vnímaví a že dokážeme ocenit záslužnou a obětavou práci ostatních. Návrhy na udělení ocenění může podat kdokoliv z nás a mě nesmírně hřeje u srdce, že jsme obdrželi tolik podnětů. Jsem rád, že se lidé v naší zemi dívají kolem sebe a vnímají to, co se v jejich okolí děje. Každý z nominačních dopisů, který nám byl doručen na ministerstvo, v sobě ukrývá skutečný příběh. Všechny jsou inspirativní a vedou k zamyšlení. Každý z nominovaných by si zasloužil být v těchto prostorách zmíněn a oceněn,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Letos si tuto cenu právem převzala Marie Ředinová. Pomáhá lidem se stomií a jejich rodinám již od roku 2002, kdy se sama musela vypořádat s podobným osudem. Podporu našla v pražském spolku stomiků FIT-ILCO, jehož se později stala předsedkyní. Velmi intenzivně se pustila do propagace prevence onemocnění, prošla řadou vzdělávacích kurzů, pravidelně přednáší a píše články o prevenci rakoviny tlustého střeva a potřebách stomiků. Od roku 2010 je předsedkyní organizace České ILCO, z.s., která sdružuje spolky stomiků a zastřešuje regionální pobočky. Pod jejím vedením se také podařilo navázat užší mezinárodní spolupráci s ILCO sdruženími na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Německu, Rakousku, Holandsku a na Islandu. České ILCO je členem nejen evropských, ale i světových organizací stomiků. Po vzoru ze zahraničí uzavřela Marie Ředinová kooperační smlouvu s VFN Praha a s nemocnicí v Ostravě, kde proškolení stomici navštěvují pacienty v nemocnici u lůžka a jsou tak součástí komplexní léčby pacientů se stomií. Podílela se na úspěšném projektu „Život bez omezení“, jehož cílem bylo uplatnění stomiků na trhu práce. V roce 2011 Marie Ředinová založila a dodnes vede Informační centrum pro stomiky a osoby s onemocněním střev. 

Marie Ředinová sama říká: „Vracím to, co jsem dostala, když jsem byla nemocná. Pomáhat potřebným a hájit jejich zájmy má pro mě smysl.“ 

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je udělována osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice. Z rukou ministra si ocenění převzala Šárka Slavíková, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům a jejich blízkým v organizaci Amelie, z.s. Paní Slavíková vede odborné sociální poradenství, ve kterém navazuje na své předchozí působení ve FN Motol, kde pracovala na pozici sociální pracovnice a zástupkyně vedoucího sociálního oddělení nemocnice. Také se dlouhodobě věnuje problematice posudkového lékařství. K tomuto tématu několikrát vystoupila na národních i mezinárodních fórech. Spolek Amélie, z.s. zastupuje v platformách Hlas pacientek s rakovinou prsu nebo Hlas onkologických pacientů, kde hájí práva onkologicky nemocných pacientů. V rámci těchto platforem připravuje spolek dokumenty pro oblast zdravotně sociálního pomezí pro ministerské kulaté stoly, pracovní skupiny či semináře v Senátu. Šárka Slavíková je spoluautorkou řady publikací pro laickou i odbornou zdravotnickou veřejnost. Autorsky se podílí na občasníku Novinky v sociální a zdravotní oblasti pro onkologicky i jinak dlouhodobě nemocné pacienty.

„Pomáháme každému, kdo se na nás obrátí, a zároveň se snažíme o naléhavosti takové pomoci informovat na odborných fórech i širokou veřejnost,“ říká Šárka Slavíková za spolek Amélie, z.s.

    

Obě oceněné ženy obdržely čestnou plaketu, květiny a finanční odměnu ve výši 40 000 korun.  

Součástí slavnostního předání Cen ministra zdravotnictví za rok 2019 byl koncert pořádaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Vystoupili na něm špičkoví sólisté se zrakovým postižením z Velké Británie a České republiky v doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Záštitu nad koncertem převzali prezident České republiky Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy

Typ souboru: jpg
Z9E07540.jpg (1,38 MB)
Typ souboru: jpg
Z9E07941.jpg (1,34 MB)
Typ souboru: jpg
Z9E07956.jpg (1,43 MB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?