Ministr zdravotnictví ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů

Vytvořeno: 4. 12. 2017 Poslední aktualizace: 4. 12. 2017

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 12.), který letos připadl na první neděli adventní, byly ve Španělském sále Pražského hradu tradičně předány ceny ministra zdravotnictví za rok 2017. Jejich laureáty se v tomto roce stali Zdislava Freund za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním a PhDr. Václav Filec za celoživotní práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče.

„Je-li nám dáno prožívat svůj čas ve zdraví, můžeme za to být vděčni. V našem světě ovšem existují i jedinci, kteří věnují svůj čas a energii těm svým bližním, kteří neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se potýkají s komplikovanými zdravotními potížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží veřejné díky, protože právě oni činí naši společnost sociální, civilizovanou a humánní,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

První z dvojice oceněných je předsedkyně Společnosti Parkinson Zdislava Freund, která již téměř dvacet let obětavě pracuje pro lidi s Parkinsonovou nemocí, a to přesto, že ji životem provází stejná diagnóza.

Druhý oceněný, PhDr. Václav Filec, věnoval celý svůj profesní život rozvoji a zkvalitňování pomoci lidem se zdravotním handicapem a navíc je jednou z nejvýraznějších osobností, která se zasadila o rozvoj hnutí svépomocných organizací osob se zdravotním postižením i vznik různých forem zdravotně sociální péče.

„Svým dílem nám dokazují, že člověk není definován tím, co nemůže, ale naopak tím, co dokáže,“ uzavřel ministr Miloslav Ludvík.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?