Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministr zdravotnictví ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů a rozvoj zdravotně sociální péče

Vytvořeno: 4. 12. 2015 Poslední aktualizace: 4. 12. 2015

 

Na začátku adventu byly u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 12.) ve Španělském sále Pražského hradu tradičně předány Výroční ceny ministra zdravotnictví za rok 2015. Jejich laureáty se letos stali MUDr. Jiří Kříž, MBA za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby po poškození míchy v České republice a Petr Lněnička za mimořádné zásluhy v oblasti odstraňování architektonických a dopravních bariér pro zrakově postižené.

„Každého desátého z nás provází životem zdravotní handicap, který není jen soukromým problémem jednotlivce, ale představuje výzvu pro celou společnost. Se zvyšováním kvality zdravotní péče v České republice se prodlužuje průměrný věk a v populaci roste také podíl osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. V posledních pětadvaceti letech dostalo mnoho lidí se zdravotním postižením příležitost dokázat, že handicap nemůže člověku zabránit ve velkém díle. Tito naši spoluobčané obohacují celou naši společnost a přesvědčují nás o tom, že člověk není charakterizován tím, co nemůže, ale vždy jen tím, co dokáže,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která ceny předávala.

Jedním z oceněných je lékař a primář Spinálního centra MUDr. Jiří Kříž, MBA, který již desítky let obětavě pracuje pro lidi s poraněním míchy, a to přesto, že jej životem provází stejné postižení. Druhý oceněný, Petr Lněnička, má lví podíl na zpřístupňování dopravních prostředků zejména lidem se zrakovým postižením. Jeho zásluhou například řada tramvají a autobusů v České republice hlásí cestujícím, o jakou linku se jedná a kam jede. Naše republika se tím stala příkladem i pro mnohé jiné země. „Oba ocenění jsou kvalitní odborníci, kteří svou prací dokázali v naší zemi zlepšit životní podmínky lidem s handicapem. To současně svědčí o tom, že dokáží pracovat nejen rozumem, ale i srdcem,“ uzavřela Lenka Teska Arnoštová.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?