Ministr zdravotnictví ocenil práci ve prospěch zdravotně postižených občanů

Vytvořeno: 4. 12. 2018 Poslední aktualizace: 4. 12. 2018

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, který připadá na 3. prosince, předal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí večer ve Španělském sále Pražského hradu Ceny ministra zdravotnictví za rok 2018. Jejich laureáty se v tomto roce stali Bc. Dagmar Soukupová za rozvoj zdravotně sociální péče a Mgr. Václav Krása za práci ve prospěch zdravotně postižených.

„My, kteří máme to štěstí a prožíváme své dny na tomto světě ve zdraví, bychom za to měli být vděční. Velmi si vážím toho, že mezi námi existují i lidé, kteří věnují svůj čas a energii těm bližním, kteří na rozdíl od nás neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se musí potýkat se zdravotními obtížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží naše veřejné uznání. Vážím si toho, že mohu předat ceny právě těmto významným osobnostem, které činí naší společnost sociální, civilizovanou a humánní. A mimořádně si vážím toho, že mohu jednu z cen předat člověku, který sám z invalidního vozíku poznal úskalí života zdravotně postižených. A i přes tento svůj handicap celý svůj život neúnavně pomáhá ostatním lidem,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Součástí slavnostního předání Cen ministra zdravotnictví za rok 2018 byl koncert pořádaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Vystoupili na něm špičkoví sólisté se zrakovým postižením z Ruské federace a České republiky v doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi.

 

 

Laureáti cen ministra zdravotnictví za rok 2018

 

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče
Bc. Dagmar Soukupová – za zvyšování a rozvoj odborné a profesní úrovně činnosti zdravotních pracovníků v sociálních službách

Bc. Dagmar Soukupová je vedoucí zdravotního úseku Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. Domov je součástí osady Mariánská, která patří pod město Jáchymov na Karlovarsku. Paní Dagmar Soukupová pracuje ve prospěch osob se zdravotním postižením více než 12 let. Využila při své práci celoživotních zkušeností s prací ve zdravotnictví a brzy se stala ve svém oboru uznávaným odborníkem v oblasti poskytování zdravotní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům. Stala se první předsedkyní Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách a v současné době zastává funkci místopředsedkyně svazu. Zabývá se zvyšováním odborné a profesní úrovně činností zdravotních pracovníků v sociálních službách a podporou a rozvojem jejich jednotlivých odborností. V rámci své pracovní pozice patří k erudovaným odborníkům. Mezi odbornou veřejností je ceněna především pro její výbornou znalost problematiky v oblasti vykazování zdravotní péče pro odbornost 913. 

Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Mgr. Václav Krása – za mimořádný přínos v oblasti zlepšování podmínek života osob se zdravotním handicapem, za prosazování oprávněných zájmů těchto občanů

Mgr. Václav Krása je v současnosti předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR (NRZP ČR) a také místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Do funkce NRZP ČR byl zvolen v roce 2002. Tuto organizaci sdružující spolky osob se zdravotním postižením vede již 16 let. Pod jeho vedením se NRZP stala významným partnerem v jednáních o zlepšování podmínek života zdravotně postižených občanů s ministerstvy a dalšími úřady. Obhajuje a prosazuje oprávněné zájmy zdravotně postižených občanů v rámci tvorby zákonů i další legislativní činnosti. Je mnoho let vedoucím představitelem občanů se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v ČR. V letošním roce se Mgr. Václav Krása angažoval při tvorbě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jeho neformální podpora poradenství účinně pomáhá lidem v obtížné zdravotní a sociální situaci. Svou dlouhodobou a kvalifikovanou činností dosáhl postupně zkvalitnění života osob se zdravotním postižením v České republice.

 

 

 

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?