Ministr zdravotnictví navštívil v Brně porodnici, hospic i sdružení Práh

Vytvořeno: 5. 2. 2018 Poslední aktualizace: 5. 2. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Fakultní nemocnice v Bohunicích, porodnice v Obilním trhu, parkoviště dětské nemocnice, Hospic sv. Alžběty a sdružení Práh – tato všechna místa navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek 1. února v Brně.

Přivítal jej ředitel brněnské fakultní nemocnice Roman Kraus s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem a prvním náměstkem primátora Petrem Hladíkem. Společně řešili zejména problematiku parkoviště dětské nemocnice a poté debatovali se zaměstnanci. Pan ministr následně pokračoval do porodnice na Obilním trhu, kde se k delegaci připojil její přednosta profesor Pavel Ventruba.Prošli celý areál a hovořili o již roky slibované výstavbě nové porodnice.Budu dělat maximum pro to, abychom získali na investice peníze do rozpočtu pro příští rok,“ vyjádřil ministr podporu tomuto investičnímu záměru. Cestou z nemocnice pak zástupci nemocnice a města Brna ministrovi ukázali prostor v areálu dětské nemocnice, kde by měl vyrůst parkovací dům.

 

Poté již ministr pokračoval do Masarykova onkologického ústavu, který patří mezi špičkové pracoviště u nás. Ústavem ho provedli ředitel Jan Žaloudík, jeho zástupce Rostislav Vyzula a celá řada jejich kolegů odborníků. Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 000 pacientů. Ministr zde také navštívil ojedinělou výtvarnou dílnu, která slouží jak hospitalizovaným, tak ambulantním pacientům a odnesl si malý dárek. Ze Žlutého kopce ministr zamířil do Hospice sv. Alžběty a seznámil se s jeho ředitelem Karlem Kosinou, který mu společně s  nejbližšími kolegy popsal fungování hospice a provedl ho jeho prostory, které jsou součástí kláštera. Při loučení pak ministra pozval na plánovaný březnový benefiční běh. Poslední místo, kde se ministr Vojtěch zastavil, bylo sdružení Práh, a to ve stejnojmenné kavárně. Paní ředitelka Blanka Veškrnová během krátké prezentace hovořila o tom, jak sdružení Práh vzniklo a jak pomáhá dospělým se závažným duševním onemocněním při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?