Ministr zdravotnictví jmenuje svým prvním náměstkem Marka Ženíška

Vytvořeno: 2. 1. 2012 Poslední aktualizace: 2. 1. 2012

Prvním náměstkem ministra zdravotnictví Leoše Hegera byl dnes jmenován PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., dosavadní náměstek ministra spravedlnosti a místopředseda TOP 09. Na Ministerstvu zdravotnictví bude jeho hlavním úkolem především řízení úřadu i přímo řízených organizací. Další agendou bude posílení role ministerstva zdravotnictví v oblasti mezinárodních vztahů či protidrogová politika

 
Marek Ženíšek vystudoval politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2007 pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR, od roku 2008 jako náměstek ministra sekce mezinárodních vztahů. Byl členem několika mezirezortních pracovních skupin, zastupujícím členem Rady vlády pro protidrogovou problematiku, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a od roku 2008 je členem Rady vlády pro národnostní menšiny. „Jsem velmi rád, že na ministerstvo zdravotnictví přichází odborník jako je pan doktor Ženíšek. Jeho znalosti pro nás budou neocenitelné při posilování vztahů a předávání zkušeností z jiných zemí, komunikaci s Evropskou unií a v neposlední řadě při strategickém rozhodování ve vztahu k přímo řízeným organizacím,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Marek Ženíšek přichází na pozici prvního náměstka ministra zdravotnictví po Vladimíru Pavelkovi, kterého ministr 12. prosince 2011 jmenoval ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
 
 
 
 
 
V příloze naleznete foto 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?