Ministr zdravotnictví jmenoval ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Vytvořeno: 9. 12. 2011 Poslední aktualizace: 9. 12. 2011

Dne 9. prosince 2011 ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) svého dosavadního prvního náměstka MUDr. Vladimíra Pavelku. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit koordinace procesu transformace postgraduálního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty a čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků. 

 
„Chtěl bych poděkovat dosavadnímu náměstkovi panu Vladimíru Pavelkovi za výbornou práci, kterou odvedl na ministerstvu zdravotnictví. Jsem rád, že přijal tuto novou výzvu, protože oblast vzdělávání je pro nás skutečně klíčová. Zvláště nyní, kdy se snažíme velkou část agendy včetně pravomocí přesunout na lékařské fakulty. Důležité je i nově nastavit vztah mezi státní správou a univerzitami,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a doplňuje: „podstatnou prioritou pana Pavelky, jako nového ředitele bude znovuzavedení výuky veřejného zdravotnictví na IPVZ, neboť bez nastartování tohoto oboru se zdravotní systém nemůže dlouhodobě dobře rozvíjet.“
 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se zabývá přípravou a vlastní realizací dalšího vzdělávání lékařů i nelékařských pracovníků různého typu, určení a odbornosti, organizací atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR také aprobačních zkoušek cizinců. Kromě atestací probíhá v institutu celá řada ucelených vzdělávacích programů, které jsou zakončeny ověřováním znalostí. Každoročně institut organizuje cca 2000 vzdělávacích akcí pro téměř 24 tisíc lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.
 
„V práci pro institut pro sebe vidím velkou příležitost a výzvu. Především v době, kdy oblast vzdělávání lékařů a nelékařského personálu získává v rámci celého zdravotnictví na významu
a představuje pro ministerstvo jednu z klíčových oblastí,“
uvádí Vladimír Pavelka a dodává: „Velmi si vážím práce, kterou v institutu odvedla dosavadní pověřená ředitelka, a počítám s naší další vzájemnou spolupráci.“
 
 
Stávající pozice prvního náměstka ministra zdravotnictví zůstane v tuto chvíli neobsazena.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_MZd_IPVZ.doc (148,50 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?