Ministr zdravotnictví jmenoval předsednictvo Pacientské rady

Vytvořeno: 13. 12. 2017 Poslední aktualizace: 13. 12. 2017

Včera, dne 12. prosince 2017, bylo na návrh většiny členů jmenováno předsednictvo Pacientské rady ministra zdravotnictví. Předsedou byl jmenován Vlastimil Milata ze spolku Diaktiv Česká republika, místopředsedkyněmi byly jmenovány Anna Arellanesová z České asociace vzácných onemocnění a Edita Müllerová, zástupce Revma Ligy Česká republika. Předsednictvo se tak ujalo své role dle Statutu Pacientské rady.

Pacientská rada ministra zdravotnictví je stálý poradní orgán, který zprostředkovává podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná řešení. Jedná se o zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR. Členové jsou zástupci pacientských organizací vybraní podle přísných kritérií s důrazem na reprezentativnost a co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami. Rada se bude setkávat minimálně 4x ročně. Doposud proběhla dvě zasedání, na kterých Rada zahájila svoji činnost včetně účasti ve vnitřních připomínkových řízeních.
 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?