Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Vytvořeno: 25. 4. 2018 Poslední aktualizace: 25. 4. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jmenoval Evžena Machytku novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. Rozhodl tak na základě doporučení odborné výběrové komise.

„Považuji za důležité, aby ve vedení tohoto špičkového pracoviště byl člověk, který má mezinárodní zkušenost a jazykové schopnosti na takové úrovni, aby mohl nemocnici rozvíjet. Proto jsem po důkladném zvážení všech aspektů a na základě stanoviska předsedy výběrové komise rozhodl jmenovat doktora Evžena Machytku, který má bohaté zkušenosti v oblasti vědy, a to i na prestižních zahraničních univerzitách – působil například na Harvardu –, a je dlouholetým manažerem. Jeho výborná jazyková vybavenost při rozhodování hrála rovněž svou roli,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Evžen Machytka byl od odvolání bývalého ředitele Svatopluka Němečka do dnešního dne pověřen dočasným řízením nemocnice.

Prvním a aktuálním úkolem nového ředitele bude dohlédnout na dokončení externích auditů, které nyní v nemocnici probíhají, a současně stabilizovat a zklidnit situaci mezi zaměstnanci. Nový ředitel se dále zaměří na nastavení komunikace s ostravskou lékařskou fakultou, která je přirozeným a významným partnerem nemocnice. Klíčovým úkolem bude v neposlední řadě také odborný rozvoj nemocnice tak, aby byla špičkovým a plno-oborovým pracovištěm, které nabízí zdravotní služby té nejvyšší kvality.

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., je špičkový lékař specializovaný na oblast endoskopické léčby obezity a metabolického syndromu. Fakultní nemocnici Ostrava zná velmi důvěrně, působil zde 20 let jako lékař na oddělení gastroenterologie, metabolismu a výživy. Je zkušeným manažerem a spoluzakladatelem úspěšné zdravotní firmy. Dlouhodobě vyučuje na lékařské fakultě. Podílí se na vývoji nových endoskopických nástrojů a léčebných postupů. Jako výzkumník úzce spolupracuje s nejlepšími světovými univerzitami a klinikami jako je Harvardova univerzita v Bostonu, americká Mayo Clinic či Erasme Hospital v Bruselu. V roce 2017 získal ocenění České gastroenterologické společnosti a Americké gastroenterologické společnosti za nejlepší výzkum.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?