Ministr zdravotnictví jmenoval nového náměstka ministra

Vytvořeno: 1. 3. 2018 Poslední aktualizace: 1. 3. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek jmenoval Mgr. Filipa Vrubla (34) na pozici náměstka ministra. Jedná se o druhého náměstka ministra po MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., MPH, kterou ministr jmenoval v prosinci loňského roku.

Filip Vrubel patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Několik let působil v pozici ředitele odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zodpovědností za všechny odborné agendy ústavu. Po dobu jeho působení ve státní správě se podílel na tvorbě celé řady zákonů a koncepcí, zejména se zaměřením na lékovou politiku a lékárenství, zdravotnické prostředky, regulaci reklamy ve zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění. Byl členem mnoha odborných komisí jak při Ministerstvu zdravotnictví, tak i na vládní úrovni a v rámci pracovních skupin Evropské komise a Rady. Po odchodu ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv přešel do poradenského a advokátního sektoru. V rámci advokátní kanceláře Deloitte Legal pracoval pro celou řadu organizací působících v oblasti zdravotnictví, a to zejména na strategických projektech, nastavování interních procesů, kontrole souladu procesů s právními předpisy a poradenství v oblasti farmaceutického práva a veřejného zdravotního pojištění. Spolupráci s Deloitte ukončil na začátku února, v souvislosti se jmenováním do správních rad zdravotních pojišťoven. Krátce také působil na ministerstvu v pozici externího poradce ministra Adama Vojtěcha. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. „Právníků, jako je pan Vrubel, kteří by se specializovali na zdravotnictví a mají jak zkušenost ze státní správy, tak i ze soukromého sektoru, a mohou tak komplexně pochopit a popsat různé souvislosti, není mnoho. Proto jsem přesvědčen o tom, že pan Vrubel bude pro ministerstvo velkým přínosem,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na ministerstvu bude mít na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty. Dalším významným úkolem Filipa Vrubla bude stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. V neposlední řadě bude v budoucnu koordinovat legislativní revizi systému cen a úhrad léčiv, regulaci vstupu inovací do systému zdravotního pojištění a zavádění HTA.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?