Ministr zdravotnictví jednal v Bruselu o akutní situaci spojené s šířením nového koronaviru v Evropě

Vytvořeno: 6. 3. 2020 Poslední aktualizace: 6. 3. 2020

V pátek 6. března 2020 se uskutečnilo již druhé mimořádné jednání Rady EPSCO pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) za účasti delegace ČR vedené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Setkání na úrovni ministrů zdravotnictví členských zemí EU bylo svoláno chorvatským předsednictvím v Radě EU v návaznosti na současnou akutní situaci spojenou se šířením nového koronaviru COVID-19 v Evropě.

Hlavním bodem programu byla diskuse ministrů zdravotnictví o aktuální situaci nákazy COVID-19 a o přijatých opatřeních s ohledem na zvýšený počet případů v zemích EU v posledních dnech. Na okraji Rady EPSCO se v návaznosti na jednání předsedů vlád zemí V4 na počátku tohoto týdne v Praze před zahájením jednání vlastní Rady sešli ministři zdravotnictví zemí V4, aby dále diskutovali možnosti hlubší spolupráce při zvládání epidemie COVID-19. Ministři se vzájemně informovali o současné situaci v jednotlivých zemích a prodiskutovali již přijatá opatření.

Ministři se shodli, že klíčové je sdílení informací, které je však efektivní pouze v případě, že se do něj zapojí všechny státy a budou sdílet veškeré dostupné informace, a to jak v rámci systémů EU, tak mezi zeměmi V4. Ministři souhlasili s pravidelným zasíláním údajů, které budou shrnovat vývoj v daném týdnu, přijatá ochranná opatření a plány.  Shoda panovala také na tom, že je nutné vhodně informovat veřejnost, uklidňovat paniku a dále šířit osvětu o vhodných hygienických opatřeních. Ministři uvítali kroky Komise v oblasti společného nákupu, považují však za nutné, aby Komise tuto iniciativu urychlila, jelikož zásoby ochranných pomůcek dochází napříč všemi státy.

Dle ČR je třeba užší koordinace Evropské komise a členských států, neboť stávající národní opatření se často napříč jednotlivými ČS výrazně odlišují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Bruselu zdůraznil, že absence jednotného přístupu EU ve svém důsledku vede k přijímání odlišných národních opatření, což není efektivní: „Všechny státy vnímají situaci jako poměrně vážnou. Je důležité udržovat úzkou komunikaci jednotlivých zemí a Evropské komise a postupovat jednotně tak, aby mohly evropské státy zmírnit šíření nákazy tím nejefektivnějším způsobem.“

„Řešila se také otázka nedostupnosti ochranných prostředků, jako jsou například respirátory. Apelovali jsme na Evropskou komisi, aby urychlila systém společných nákupů. Řešili jsme i otázku omezení vývozu ochranných prostředků, a to zejména mimo EU,“ dodal ministr Vojtěch.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?