Ministr zdravotnictví jednal se zástupci České obezitologické společnosti ČLS JEP

Vytvořeno: 21. 11. 2023 Poslední aktualizace: 21. 11. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví se v úterý 21. listopadu uskutečnilo jednání se zástupci České obezitologické společnosti ČLS JEP. Hlavním tématem diskuze byla možnost posílení prevence obezity v dětském a adolescentním věku, zařazení obezitologie do systému postgraduálního vzdělávání, úhrada antiobezitik u vybraných podskupin pacientů nebo projednání a přijetí Národního programu prevence a léčby obezity, zahrnující krátkodobá i dlouhodobá opatření včetně zvýšení zdravotní gramotnosti v této oblasti.

„Počet nemocných s obezitou stoupá. Alarmující je pak zejména nárůst obezity dětské, kdy celkové situaci výrazně neprospěla epidemie COVID-19. Společně s tím se ale zvyšuje i výskyt přidružených onemocnění, zvláště diabetu 2. typu, a kardiovaskulárních komplikací. To je potřeba změnit. Uděláme pro to maximum,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ministr zdravotnictví pravidelně zasedá s výbory společnosti ČLS JEP. Tato jednání slouží k prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení komunikace mezi odbornými společnostmi a Ministerstvem zdravotnictví.

„Děkuji panu ministrovi za setkání a přislíbení spolupráce na přijetí Národního programu prevence a léčby obezity a dalších kroků. Obezita u nás stále není všeobecně akceptována jako chronické onemocnění vyžadující léčbu. Nahrává tomu fakt, že nejsou k dispozici přesná data o prevalenci. Věříme, že se nám společně díky Národnímu obezitologickému programu podaří tuto oblast posunout dál a zvýšit zdravotní gramotnost veřejnosti,“ dodal Martin Haluzík za Českou obezitologickou společnost ČLS JEP.

„Prvním odborníkem, se kterým se obézní pacient setká, je zpravidla praktický lékař, proto právě v ordinaci praktického lékaře leží těžiště péče o tyto pacienty. Děkuji za dnešní diskusi a ochotu ministerstva zdravotnictví otázku obezity intenzivně řešit,“ doplnil předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?