Ministr zdravotnictví jednal s výborem České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Vytvořeno: 7. 11. 2023 Poslední aktualizace: 7. 11. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví dnes za účasti ministra a dalších zástupců Ministerstva zdravotnictví proběhlo jednání výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Cílem setkání bylo jednání o prioritách a aktuální agendě ČGS ČLS JEP a prohloubení spolupráce mezi odbornou společností a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mezi hlavní diskutovaná témata úterního jednání byly provoz a financování Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie, časný záchyt karcinomu pankreatu, spolupráce s Ústavem pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), standardy zdravotnické dokumentace v endoskopii a další témata.

“Spolupráce s Českou gastroenterologickou společností je ze strany Ministerstva zdravotnictví i ÚZIS dlouhodobě nastavena velmi dobře a dnes jsme řešili, jak tuto spolupráci a komunikaci ještě posílit. Kolegové ze společnosti mě seznámili s vizí dalšího rozvoje svého oboru i pracovišť, která pod ni odborně spadají, a mají v tom moji plnou podporu,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V rámci snah o zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti mezi Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi ministr zdravotnictví pravidelně zve výbory společností k zasedání na půdě ministerstva. Jednání se vždy účastní i zástupci odborů relevantních pro probíranou tématiku.

“Za Českou gastroenterologickou společnost cením možnost probrat se zástupci Ministerstva zdravotnictví a ÚZIS aktuální situaci v našem oboru a naše priority pro následující období. Díky vzájemné spolupráci se posouváme dál v zásadních oblastech jako je kolorektální screening nebo časný záchyt karcinomu pankreatu,” řekl předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Ilja Tachecí.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?