Ministr zdravotnictví dnes přijal zástupce zdravotních ústavů

Vytvořeno: 22. 10. 2010 Poslední aktualizace: 22. 10. 2010


Ministr zdravotnictví a hlavní hygienik dnes se zástupci zdravotních ústavů vedli diskusi nad aktuální problematikou v této oblasti a organizačním uspořádáním do budoucna. Pan ministr ocenil realizované restrukturalizační kroky, které se uskutečnily v posledních třech letech.


 


Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic připraví návrh koncepce zdravotních ústavů, který by měl být předložen v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.


 


Na jednání se také všechny strany ujistily, že v současné době se žádná redukce činnosti ani snižování stavu zaměstnanců nepřipravují.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


 


Originální verze tiskové zprávy – viz níže „Přílohy“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?