Ministr zdravotnictví: Čeští školáci jedí nezdravě a tloustnou, zastavme tento trend!

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

 

 

„Jako ministr zdravotnictví, ani jako otec dvou dětí, nemohu nečinně přihlížet varovným výsledkům studií, které jednoznačně říkají, že školáci se stravují převážně velice nezdravě, nabírají na váze a už od základní školy tak poškozují své zdraví. Je potřeba znovu apelovat nejen na rodiče, aby dbali na to, co jejich děti konzumují, ale také na ředitele škol, aby co možná nejvíce omezili přístup dětí k extrémně nevhodným potravinám, jakými jsou slazené nápoje, nejrůznější čokoládové tyčinky,  smažené brambůrky a podobně,“ uvedl k problematice ministr Svatopluk Němeček.

Přístup dětí k nevhodným potravinám jednoznačně usnadňují ty školy, které ve svých prostorách mají například jídelní automaty plné tohoto sortimentu, nebo tam, kde nezdravé pochutiny nabízejí školní bufety. Upevňují tak dětem jejich nevhodné stravovací návyky a naším cílem je toto doplňkové školní stravování ozdravit. Proto Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství připravuje opatření směřovaná do oblasti regulace sortimentu nabídky nápojů a potravin ve školních automatech a bufetech, a to v souladu se zásadami zdravé výživy.

V rámci činnosti orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví se odborní zaměstnanci krajských hygienických stanic zaměřili na problematiku nabídky sortimentu nápojů a potravin prostřednictvím školních automatů a bufetů a s ohledem na zdravou výživu edukují  vedení škol. Současná legislativa MŠMT nechává na odpovědnosti ředitele školy, jaký sortiment potravin žákům takto nabídne. Nejrychlejší cestou k nápravě je tedy právě rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol. Skutečnost, že jsou dětem takto nabízeny převážně potraviny nezdravé, potvrdila hygienická služba v rámci celostátního monitoringu nabídky možností stravování ve školách a školských zařízeních.

Ze zjištěných výsledků šetření, provedeného ve 493 vytipovaných školách a školských zařízeních, vyplývá, že v 82 % automatů na chlazené nápoje jsou nabízeny nápoje slazené. V nabídce jídelních automatů jsou nejvíce zastoupeny balené cukrovinky, a to v 86 %. Ve školních bufetech jsou v sortimentu potravin nejčastěji zastoupeny slané chuťovky (58 %) a jemné pečivo (56 %), z nápojů jsou to pak především slazené slabě mineralizované vody, a to v 66 % školních bufetů.

V návaznosti na provedený „Monitoring nabídky potravin a pokrmů pro žáky základních škol v rámci doplňkového stravování (školní bufety, nápojové a potravinové automaty)“ a především s ohledem na jeho výsledky vypracovalo MZ pro MŠMT seznam doporučených potravin, odpovídajících zásadám zdravé výživy, které jsou pro prodej prostřednictvím školních automatů a bufetů vhodné. Ten byl v současné době předán MŠMT.

K problematice ovlivňování sortimentu potravin školních automatů a bufetů v souladu se zásadami zdravé výživy byl dále Společností pro výživu, hygienickou službou – Státním zdravotním ústavem a sdružením „Jako lusk“ vydán edukační materiál „Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat a bufet.“ Ten je určen pro odbornou i laickou veřejnost jako doporučená metodika pro výběr sortimentu nápojů a potravin dostupných ve školách a školských zařízeních. Cílem publikace je usnadnit zřizovatelům  a provozovatelům škol výběr vhodných potravin. Publikace má rovněž sloužit výrobcům  a dodavatelům potravin pro školy a školská zařízení jako doporučující materiál pro úpravu stávajících receptur výrobků a přípravu nového sortimentu.  Pro pedagogy, rodiče a další osoby, které se podílejí na utváření stravovacích návyků dětí, žáků a studentů, má být materiál vodítkem, které potraviny doporučit jako pravidelnou součást jídelníčku.

V návaznosti na přijatou Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – „Zdraví 2020“ a „Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020“ má Česká republika jedinečnou možnost, jak ovlivněním tohoto typu stravování dětí pozitivně působit na celou výživu dětské a dorostové populace.  Školní stravování včetně stravování doplňkového lze tedy využít jako nástroj v boji proti nepříznivému trendu rostoucího výskytu nadváhy a obezity v dětském a dorostovém věku a s tím související následný rozvoj neinfekčních onemocnění s hromadným výskytem v dospělém věku, což je jeden z hlavních úkolů veřejného zdraví v České republice.

„Kromě opatření ohledně doplňkového stravování ve školách se kontroly hygieny letos intenzivněji zaměří na školní jídelny, zvláště co se týká kvality a skladby stravy,“ doplnil ministr Svatopluk Němeček.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?