Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal memorandum o spolupráci s ČLS JEP a představil své priority

Vytvořeno: 20. 12. 2017 Poslední aktualizace: 20. 12. 2017

Nastupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpánem Svačinou podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MZ ČR a ČLS JEP. Dále pak ministr Vojtěch uvedl svou novou náměstkyni Alenu Šteflovou a představil své aktuální i dlouhodobé priority při řízení resortu zdravotnictví.

Předmětem spolupráce, ke které se podepsaným memorandem zavázalo MZ ČR a ČLS JEP, je především přímé zapojení odborné lékařské veřejnosti do přípravy legislativních návrhů a do exekutivních procesů, které ovlivňují postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotních služeb. „Naším společným cílem je především rozvoj medicíny, zlepšení péče o pacienty a zvýšení efektivity hospodaření českého zdravotního systému. Společně budeme pracovat například na zlepšení dostupnosti účinných a bezpečných léčivých přípravků, posílení rozvoje elektronizace zdravotnictví a nastavení systému měření kvality zdravotních služeb,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (Plné znění podepsaného memoranda najdete v příloze této tiskové zprávy.)

Prvním z představených témat byly aktuální informace k zaváděnému systému eReceptů. K dnešnímu dni SÚKL vyřídil celkem 35 758 žádostí lékařů o vydání certifikátu, dalších 8 022 žádostí je nyní ověřováno na České lékařské komoře. Podle SÚKL drtivá většina lékařů již žádost podala. „Projekt elektronické preskripce bohužel není dotažen tak, jak bych si představoval, proto jsem navrhnul, aby se sankce odložily o rok. Není možné lékaře sankcionovat za něco, co nezvládla státní správa. Pozměňovací návrh už je ve sněmovně a předpokládám, že bude přijat,“ uvedl k tématu ministr Vojtěch.

Návrh změny zákona týkající se úhrad zdravotnických pomůcek, pravděpodobně ve formě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, by podle ministra Vojtěcha měl být připravený v polovině února, aby mohl začít platit od roku 2019.

Mezi svými prioritami uvedl ministr Vojtěch také mj. otevřené zveřejňování dat o hospodaření resortu a jím přímo podřízených nemocnic, měření kvality péče a řešení administrativní zátěže lékařů. Ministr hodlá zaměřit se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavést centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. „Chci také spolupracovat s nedávno jmenovanou Pacientskou radou, aby bylo dostatečně posíleno postavení pacientů v celém systému. Chci ministerstvo transparentní a otevřené,“ dodal nový ministr zdravotnictví.

Na pozici náměstkyně ministr Adam Vojtěch představil bývalou ředitelku kanceláře WHO v ČR Alenu Šteflovou, která patří mezi přední odborníky na oblast prevence, podpory zdraví a veřejného zdravotnictví v ČR. Od roku 2014 se podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, včetně souvisejících akčních plánů. Má zkušenosti ze zahraničních výzkumných pobytů v Evropě a ve Spojených Státech a je autorkou či spoluautorkou řady článků. Náměstkyně Alena Šteflová chce do práce na Ministerstvu zdravotnictví přinést zejména mezinárodní nadhled a srovnání s okolními zdravotními systémy.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?