Ministr zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí jednali o společných tématech

Vytvořeno: 8. 2. 2018 Poslední aktualizace: 8. 2. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se dnes sešel s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou a zástupci Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP. Na jednání ministři otevřeli problematická místa na pomezí obou resortů a domluvili se na jejich aktivním řešení v rámci meziresortní pracovní skupiny.

Problematika dlouhodobé péče a zdravotní péče v sociálních službách je již mnoho let citlivým místem na hranici resortů MZ a MPSV a ve sporných bodech se v minulosti nedařilo ministrům nalézt společnou řeč. Nyní se ministři Adam Vojtěch a Jaroslava Němcová zavázali ke konstruktivní spolupráci.

„Doposud nebylo zvykem, aby dvě ministerstva, která k sobě mají blízko tématy i samotnými budovami, spolu takto komunikovala. Na dnešním úvodním jednání jsme se shodli, že se budeme scházet na měsíční bázi a přijdeme s řešením financování zdravotně sociálních služeb,“ uvedl po jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Nebylo zcela obvyklé, aby ministři zdravotnictví a práce a sociálních věcí sedli za jeden stůl a řešili otázky kvality péče a financování dohromady. Dnes jsme hovořili o třech zásadních tématech, které budeme řešit, a to o personálních kapacitách v sociálních službách, o kvalitě následné péče či o lécích a lékové politice v domovech seniorů,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Mezi další projednávané body, kterým se ministři a jejich meziresortní pracovní skupina budou věnovat, patří mj. poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociální péče, jejich fungování, personální a finanční zabezpečení; tzv. ošetřovatelské domovy, ve kterých by byla poskytována péče ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a paliativní; a systém kojeneckých ústavů.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?