Ministr Vojtěch zhodnotil 100 dnů v úřadu

Vytvořeno: 3. 4. 2018 Poslední aktualizace: 3. 4. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Nová pravidla pro poukazové zdravotnické prostředky, portál poradních orgánů a veřejně dostupný seznam poradců ministra na webu, jednodušší zdravotnická dokumentace, zapojení pacientů do legislativních procesů, příprava lékového záznamu pacienta, posun v reformě psychiatrické péče a první kroky k centrálním nákupům přímo řízených nemocnic – to je jen stručný výčet toho, co se za 100 dnů ve funkci ministra Adama Vojtěcha povedlo. Bilanci splněných i aktuálních úkolů a také budoucích plánů dnes osobně představil ministr na tiskové konferenci.

 

Pokud něco na začátku slibujeme, je správné skládat účty. Proto jsem se rozhodl zhodnotit svou práci za poslední tři měsíce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jako klíčovou změnu popsal obrat v dosavadním přístupu úřadu směrem k veřejnosti – jeho současnou transparentnost a maximální otevřenost. „Naším mottem je politika otevřených dveří – komunikujeme zkrátka se všemi. To na ministerstvu dříve nebylo zvykem. My jsme otevřeli dveře ministerstva odborné společnosti, pacientům, profesním komorám, mladým lékařům, poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, občanům, zkrátka všem, kteří se chtějí konstruktivně bavit o zlepšení českého zdravotnictví,“ vysvětlil ministr. Na webu ministerstva pak může veřejnost najít seznam poradců ministra a na speciálním portálu http://ppo.mzcr.cz kompletní přehled poradních orgánů a komisí na ministerstvu.

Mezi priority ministra Vojtěcha patřilo po nástupu hladké spuštění elektronické preskripce. Ta funguje od prvního ledna tohoto roku a dnes jí aktivně používá již přes třicet dva tisíc lékařů, kteří jen za měsíc březen, předepsali pět miliónů receptů, což je více než v lednu a únoru. Ministr Vojtěch pak ve Sněmovně v průběhu ledna prosadil roční odklad sankcí, aby dal lékařům prostor se seznámit s eReceptem v praxi. Po celý rok tak ministerstvo pořádá roadshow po regionech a snaží se lékařům a lékárníkům aktivně pomáhat. „Osobně se účastním všech seminářů, protože považuji za velmi důležité vyslechnout si zpětnou vazbu ze strany lékařů a lékárníků. To vše nám pomáhá eRecept vylepšovat,“ řekl ministr Vojtěch. 

Opravdu urgentní úkol na začátku roku byla příprava pravidel pro úhrady zdravotnických prostředků na poukaz, které v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění zrušil Ústavní soud loni v červnu a dal zákonodárcům čas na přípravu do konce roku 2018. Bývalé vedení ministerstva však s přípravou paragrafového znění nezačalo. „Řešení tohoto akutního úkolu se po mém nástupu stalo maximální prioritou. Jsem velmi rád, že jsme novelu připravili v rekordním čase a nyní je v meziresortním připomínkovém řízení. Jedná se o návrh, který je výsledkem konsensu všech stran včetně pacientských organizací,“ uvedl k tématu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 % z ceny, protože nemají v zákoně vlastní úhradovou skupinu, budou doplněny do kategorizačního stromu a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu.

Ministerstvo dále připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která v mnoha ohledech přináší pro lékaře a zdravotnický personál snížení administrativy. Vyhláška ponechává mnohem více na poskytovatelích, zda budou vytvářet určitý záznam nebo v jaké podobě ho zpracují. Zejména s ohledem na malé poskytovatele se zjednodušují postupy vedoucí k vyřazení zdravotnické dokumentace a jejímu zničení. Ruku v ruce s tím pak ministerstvo vyslyšelo volání mnohých poskytovatelů, malých i velkých, a tam, kde je to možné, zkracuje povinnou dobu uchovávání zdravotnické dokumentace. Platit by měla začít v červnu.

S cílem zajistit dostatečnou dostupnost stomatologické péče ve všech regionech České republiky připravilo ministerstvo dotační program pro zubaře. Za poslední měsíce také došlo k posunu v reformě psychiatrické péče – ministerstvo vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na prvních pět Center duševního zdraví, které by měly vzniknout do letošního července. Pro pacienty ministerstvo také ještě letos zřídí Vysoce specializovaná centra pro léčbu vzácných onemocnění, kde se nemocným dostane včasné diagnózy a potřebné odborné péče. V otázce zdravotně-sociálního pomezí, dlouhodobé péče a reformy psychiatrické péče se významně rozvinula spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zástupci obou resortů se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší palčivá témata, která se dotýkají zdravotních i sociálních služeb.

V současné době ministerstvo pracuje na rozvoji eReceptu – probíhají přípravy lékového záznamu pacienta, kontrol duplicit při předepisování léků a ePreskripce opiátových léčivých přípravků. Na půdě ministerstva vzniká nová koncepce primární péče, která má za cíl posílit roli praktických lékařů a rozšířit jejich kompetence. Ministerstvo se v rámci pracovní skupiny věnuje podpoře dostupnosti lékáren v odlehlých oblastech a připravuje revizi jejich odměňování. Ministr zdravotnictví zahájil přípravu centrálních nákupů fakultních nemocnic. Nemocnicím zadal úkol vytipovat vhodně komodity. Sdílené nákupy jsou totiž cesta k vyšší míře transparentnosti, eliminaci „spřátelených“ dodavatelů, odlehčení nemocnicím od administrativy a k ušetření významných finančních prostředků. V neposlední řadě začal ministr Adam Vojtěch s resortem školství a lékařskými fakultami intenzivně řešit nedostatek lékařů. Výsledkem bude desetiletý akční plán na zvýšení počtu studentů, který chtějí resorty vládě předložit do poloviny letošního roku.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?