Ministr Vojtěch zastavil takzvanou „megavyhlášku“, vysoce inovativní léky bude řešit komplexně

Vytvořeno: 23. 1. 2018 Poslední aktualizace: 23. 1. 2018

Ministr zdravotnictví zastavil proces přijetí novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Z mého pohledu tato vyhláška, kterou připravilo předchozí vedení ministerstva, nepřináší systémové řešení a vedla by k omezení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků, což nemohu dopustit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přijetí této novely by negativně dopadlo na vstup účinných a bezpečných léčiv na český trh, neboť by musely splnit přísná kritéria, která jsou ve vyhlášce arbitrárně stanovena, a to aniž by předtím byla prodiskutována s odbornou veřejností a pacientskými organizacemi. Ministr zdravotnictví Vojtěch proto v nejbližší době zahájí práce na komplexní revizi stanovování cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění tak, aby se léky dostávaly k pacientům snadněji a rychleji než doposud. Problematiku dostupnosti léčivých přípravků budeme řešit komplexně spolu se změnou systému stanovení cen a úhrad v rámci nového zákona o veřejném zdravotním pojištění. Změnu důkladně prodiskutujeme jak s odborníky, tak s pacientskými organizacemi. Legislativa musí být ošetřena tak citlivě, aby se pokud možno vůbec nedotkla pacientů,“ dodal ministr. Nový zákon o veřejném zdravotním pojištění by měl být předložen do legislativního procesu do konce příštího roku.

Cílem Ministerstva zdravotnictví je ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami zajistit, aby se českým pacientům dostala účinná a bezpečná léčba co nejrychleji a za finančně udržitelných podmínek. Vzhledem k tomu, že vysoce inovativní léky patří mezi ty nejdražší, které zdravotní pojišťovny proplácejí a náklady na tuto centrovou péči rostou v desítkách procent, je nutné zajistit, aby zdravotní pojišťovny měly finance jak na úhradu této vysoce specializované péče, kterou využívá méně než 1 % občanů v ČR, tak i na běžnou lůžkovou a ambulantní péči a běžné léky a zdravotní pomůcky. A to je úkol, na který se Ministerstvo zdravotnictví zaměří.

V tuto chvíli však ministerstvo primárně řeší novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má zavést nový systém úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz. Ústavní soud totiž v červnu loňského roku zrušil úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na poukaz s tím, že dal do konce letošního roku zákonodárcům čas, aby připravili novou právní úpravu, jež bude transparentnější. Nicméně předchozí vedení ministerstva v tomto směru neučinilo žádné kroky. Pokud by se tento stav neřešil, hrozil by od 1. ledna 2019 kolaps systému úhrad zdravotních pomůcek. Po nástupu ministra Vojtěcha do funkce začalo ministerstvo na novele intenzivně pracovat. Ministr inicioval velké zasedání všech dotčených stran – zdravotních pojišťoven, zástupců výrobců, pacientským organizací, ministerstva a SÚKL, kteří jednají o tom, jak má být právní úprava koncipována. Paragrafové znění by mělo být hotové do konce ledna.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?