Ministr Vojtěch podepsal se zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven memorandum k akutní psychiatrické péči

Vytvořeno: 11. 12. 2018 Poslední aktualizace: 11. 12. 2018

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé zdravotních pojišťoven a zástupci českých a moravských nemocnic dnes na Ministerstvu zdravotnictví ČR podepsali společné Memorandum k pilotnímu provozu akutní péče v psychiatrii pro rok 2019. „Cílem memoranda je stanovit některé úhradové mechanismy v oblasti služeb psychiatrické péče tak, aby v oblasti akutní lůžkové psychiatrické péče motivovaly poskytovatele k poskytování kvalitních služeb pro celé spektrum pacientů se zaměřením na bonifikaci poskytovatelů s těžšími a komplikovanějšími případy. Dále je nutné pilotně nastavit mechanismy tak, aby poskytovatele v následné lůžkové psychiatrické péči motivovaly k transformaci části stávajících kapacit do ambulantní péče a akutní lůžkové péče,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci reformy psychiatrické péče bylo na základě dat z OECD, dalších získaných zkušeností ze zahraničí a mapování aktuálního stavu lůžkové péče v oblasti psychiatrie v ČR ve vztahu k potřebám uživatelů péče identifikováno jako nutné posílení akutní lůžkové péče, která je nedostatečná v objemu i v dostupnosti. V současné době se v úhradách za akutní lůžkovou psychiatrickou péči citelně projevují historické úhradové mechanismy a i v této oblasti se projevuje podfinancovanost oblasti péče o duševní zdraví. Úhradové mechanismy tak dnes zachovávají rozdílné výše úhrad pro jednotlivé poskytovatele a nejsou pro vedení nemocnic motivační, co brání zřizování nových akutních psychiatrických oddělení a tím rozvoji dostatečné sítě služeb a zajištění objemu a dostupnosti této formy péče.

Vedle ministra Adama Vojtěcha memorandum podepsali ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Josef Diessl, generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Petr Vaněk, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Radovan Kouřil, ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Darina Ulmanová, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR David Kostka, výkonný ředitel Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny Antonín Klimša, a podpis v příštích dnech doplní i výkonná předsedkyně Asociace nemocnic České republiky Jaroslava Kunová a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

Signatáři memoranda se dohodli na úpravě úhradových mechanismů pro rok 2019 pro poskytovatele akutní a následné lůžkové péče v odbornosti psychiatrie. Akutní psychiatrická péče bude dle memoranda hrazena v režimu DRG se základní sazbou 34 000 Kč. Navíc u péče o závažné psychiatrické diagnózy navyšuje tuto platbu koeficientem 1,2. Další významnou skutečností je úhrada dle reálné výkonnosti, která může významně navýšit finance pro dané oddělení. V memorandu jsou zajištěny i platby za směnnost a pracovní zátěž dle platné legislativy.

Toto navýšení úhrad za péči je směřováno na oddělení, která jsou schopna poskytnout komplexní akutní psychiatrickou péči v celém spektru psychiatrických diagnóz, včetně nejzávažnějších stavů. Nechceme pouze jednoduše navýšit úhrady do této oblasti, ale nastavit finanční motivace pro poskytování vysoce kvalitní a komplexní péče, která umožní akutním oddělením naplňovat svou roli v systému zdravotní psychiatrické péče, zejména efektivní spoluprací s přednemocničními zdravotními službami a následnými službami rehabilitace v komunitě. Tato motivační kritéria se týkají ošetření pacientů se závažnou psychopatologií, omezení excesivních překladů do jiných forem lůžkové péče, zejména do zařízení vzdálených od místa bydliště pacientů, zajištění 24 hodinové péče a podobně,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na závěr memoranda je stanoveno, že pokud nebudou splněny všechny podmínky, bude péče hrazena podle stávající úhradové vyhlášky. Jde tedy skutečně o motivační mechanismus bonifikující kvalitně poskytovanou akutní psychiatrickou péči.

„Věřím, že dnešní memorandum pomůže ke zlepšení kvality poskytovaných služeb,“ zdůraznil po podpisu memoranda ministr A. Vojtěch.

 

 


 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?